Ondersteuning bij opstellen zorginkoopbeleid Menzis langdurige zorg

Project
4 september 2023

Het zorginkoopbeleid vormt de basis voor een zorgkantoor, de uitvoerder van de langdurige zorg in een regio, om afspraken te maken met zorgaanbieders. SiRM ondersteunde Menzis Zorgkantoor bij het opstellen van het zorginkoopbeleid.

Zorgkantoren maken afspraken met zorgaanbieders zodat voor alle inwoners in de zorgkantoorregio, die op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) zorg nodig hebben, zorg beschikbaar is. Een zorgkantoor doet dat voor een of meer van de 32 zorgkantoorregio’s. De afspraken gaan over welke zorg, hoeveel zorg en tegen welke vergoeding de zorgaanbieder levert. Zorgkantoren maken deze afspraken voor de drie sectoren van langdurige zorg: gehandicaptenzorg, verpleging & verzorging en geestelijke gezondheidszorg. Het zorginkoopbeleid vormt de basis voor het maken van afspraken met zorgaanbieders.

Het inkoopbeleid van Menzis Zorgkantoor is gebaseerd op de landelijke Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg, waaraan alle zorgkantoren zich gecommitteerd hebben. In deze landelijke visie staan de bewegingen ‘thuis als het kan’, ‘zelf als het kan’, ‘digitaal als het kan’, en passende zorg voor kwetsbare cliënten, centraal. Menzis Zorgkantoor voert de Wlz uit voor drie regio’s en vertaalde het landelijk beleid naar het Regionaal Inkoopbeleid Wlz 2024 – 2026 voor deze regio’s: Arnhem, Groningen en Twente. Naast de inhoudelijke visie op duurzame toegankelijkheid van de langdurige zorg geeft het regionaal beleid alle relevante informatie voor zorgaanbieders om in te schrijven: de inkoopsystematiek, planning, procedure, voorschriften en eisen voor inschrijving.

SiRM ondersteunde Menzis Zorgkantoor bij het opstellen van het meerjarige regionale inkoopbeleid. We hielpen bij het opzetten van het proces, organiseerden bijeenkomsten met Menzis Zorgkantoor medewerkers om inhoud op te halen, en begeleidden de besluitvorming rondom keuzes in het beleid. We ondersteunden bij het opstellen van de tekst voor het inkoopbeleid, en brachten de inbreng vanuit de drie sectoren samen in een beleid. Als laatste werkten we samen met Menzis Zorgkantoor het proces voor het beoordelen van de inschrijvingen van zorgaanbieders uit.

Geschreven door