Ervaringen praktijkhouders in de eerstelijn met zorgverzekeraars

Project
7 november 2023

VvAA vroeg SiRM een onderzoek uit te voeren onder praktijkhouders in de eerste lijn naar hun ervaringen met zorgverzekeraars. Ruim 700 praktijkhouders vulden een vragenlijst in over het contracteerproces, inhoud van contracten en communicatie. De keuzes van individuele zorgverzekeraars over hoe zij hun rol in het zorgsysteem invullen, leiden bij zorgverleners tot meer positieve ervaringen met de ene zorgverzekeraar dan met de andere.

De VvAA wil op basis van ervaringen van haar achterban en in samenwerking met zorgverzekeraars een verbetercyclus op gang brengen in de relatie tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Zij vroeg SiRM een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van gevestigde apothekers en praktijkhoudende fysiotherapeuten, huisartsen en tandartsen met zorgverzekeraars om in beeld te krijgen waar zorgverzekeraars mogelijk van elkaar kunnen leren.

Voor het opstellen van de vragenlijst brachten we eerst in kaart hoe het contracteerproces bij de verschillende beroepsgroepen verliep. We deden dit met deskresearch, interviews met brancheorganisaties en werksessies met zorgverleners. Met de zorgverleners bespraken we ook de inhoud van contracten met zorgverzekeraars, en wat belangrijke onderwerpen waren in het contact met zorgverzekeraars. De onderwerpen verwerkten we in een vragenlijst over het contracteerproces, de inhoud van de contracten en communicatie die door ruim 700 praktijkhouders is ingevuld.

De keuzes die individuele zorgverzekeraars maken over de invulling van hun rol in het zorgsysteem, leiden bij zorgverleners tot positievere ervaringen met de ene zorgverzekeraar dan met de andere. Afhankelijk van het onderwerp en beroepsgroep kunnen bepaalde zorgverzekeraars als voorbeeld dienen voor verbetering voor andere zorgverzekeraars vanuit het perspectief van de deelnemers Met de uitkomsten gaat VvAA het gesprek voeren met zorgverzekeraars over verschillende punten waarop verbetering mogelijk is. Dit gesprek is een stap in de richting voor het verbeteren van de relatie tussen zorgverzekeraars en eerstelijns professionals.

Geschreven door