Van verschil naar verbetering

De ervaring van praktijkhouders met zorgverzekeraars

De VvAA wil op basis van de ervaringen van haar achterban en in samenwerking met zorgverzekeraars een verbetercyclus op gang brengen in de relatie tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Daarom vroeg zij SiRM een onderzoek uit te voeren in de vorm van een online vragenlijst, waarin verschillende zorgverzekeraars worden vergeleken vanuit het perspectief van apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen en tandartsen. Meer dan 700 zorgverleners hebben alle zorgverzekeraars waarmee men ervaring heeft op verschillende onderwerpen vergeleken.

De belangrijkste conclusie is dat praktijkhoudende zorgverleners (soms grote) verschillen ervaren tussen zorgverzekeraars. Met name DSW en ONVZ lijken op verschillende onderdelen als voorbeeld te kunnen dienen voor andere zorgverzekeraars. Voor andere zorgverzekeraars is er verbeterpotentieel ten opzichte van deze twee, waarbij dit potentieel het grootst lijkt voor VGZ.

De eenduidigheid van het inkoopbeleid en de organisatie van het contracteerproces verschilt tussen zorgverzekeraars volgens de deelnemende praktijkhouders. Fysiotherapeuten en apothekers ervaren het inkoopbeleid van kleinere zorgverzekeraars, die van DSW en ONVZ in het bijzonder, als duidelijker en consistenter dan dat van de grotere zorgverzekeraars. Huisartsen beoordelen het inkoopbeleid van Menzis als meest eenduidig. VGZ heeft het meeste verbeterpotentieel. Per beroepsgroep verschilt het contracteerproces en de verzekeraar die als voorbeeld kan dienen. Fysiotherapeuten en apothekers hebben relatief goede ervaringen met DSW en ONVZ. Huisartsen en tandartsen (bij machtingsvrij werken) hebben relatief goede ervaringen met Menzis.

De deelnemers zijn relatief negatief over de tarieven van alle zorgverzekeraars. Daarmee lijkt de manier waarop tarieven tot stand komen eerder als probleem te worden ervaren, dan de specifieke verschillen tussen individuele zorgverzekeraars. De voorwaarden van een deel van de zorgverzekeraars leiden tot extra organisatorische lasten en ongewenste medische sturing. Dit ervaren praktijkhouders meer bij de grote vier zorgverzekeraars dan bij DSW en ONVZ.

Praktijkhouders hebben op verschillende manieren contact met zorgverzekeraars. De ervaringen laten zien dat DSW en ONVZ als voorbeeld kunnen dienen en VGZ het meeste verbeterpotentieel heeft. De bereikbaarheid en de kennis en expertise van de medewerkers van DSW en ONVZ worden als beste ervaren. Bovendien verstrekken deze twee zorgverzekeraars volgens de respondenten minder vaak inaccurate informatie aan hun verzekerden dan andere zorgverzekeraars. Huisartsen en tandartsen ervaren dat dit ook relatief weinig gebeurt bij Menzis. Praktijkhouders ervaren de controles die DSW en ONVZ uitvoeren minder vaak onprettig dan die van andere zorgverzekeraars.

Samenvattend: de keuzes die individuele zorgverzekeraars maken in de invulling van hun rol in het zorgsysteem, leiden bij zorgverleners tot positievere ervaringen met de ene zorgverzekeraar dan met de andere. De resultaten van dit onderzoek kunnen een startpunt vormen om de relatie tussen zorgverleners en zorgverzekeraars te verbeteren. Ze kunnen met elkaar het gesprek aangaan over onderwerpen waarop verbetering mogelijk is.

Downloads en links

Geschreven door