Inschatting omvang medisch specialistische zorg op Aruba

Project
21 januari 2022

In opdracht van het Arubaanse Ministerie van Volksgezondheid en Toerisme onderzochten Joep Hubben en Piet Batenburg de doelmatigheid van de gezondheidszorg op Aruba. Een van hun deelvragen was hoeveel inzet van ziekenhuiszorg je zou verwachten gegeven de bevolking van Aruba. SiRM heeft daarvoor analyses uitgevoerd.

We hebben gekeken naar de ziektelast op Aruba en hoeveel medisch specialisten je dan nodig zou hebben. De benchmark daarbij was het gemiddelde van algemene Nederlandse ziekenhuizen met een vergelijkbaar verzorgingsgebied van ongeveer 120.000 inwoners. Uiteraard corrigeerden we voor diverse verschillen. Denk bijvoorbeeld aan dat je op een eiland geen snelle uitwijkmogelijkheid hebt, en dus een breder palet aan behandelingen moet leveren, en aan aandoeningen die op Aruba vaker voorkomen dan in Nederland, zoals chronisch nierfalen.

We spraken voor het onderzoek diverse malen met artsen en bestuurders van de twee ziekenhuizen, met huisartsen en met de landelijke zorgverzekeraar om de Arubaanse zorg beter te leren begrijpen. Dat was nodig om de context voor de analyses goed mee te nemen. We koppelden gegeven over de Arubaanse zorg aan vergelijkbare gegevens uit publieke bronnen in Nederland. Voor ons werk was het vooral een uitdaging om alle aannames die nodig zijn voor correcties op een zo’n benchmark, goed te onderbouwen.

Ons rapport is gebruikt in het advies aan de Minister. Op Aruba is men nu bezig om de zorg te herorganiseren om doelmatiger te kunnen werken, bijvoorbeeld door meer samenwerking tussen de twee lokale ziekenhuizen.

Geschreven door