Voor de KNMP, de brancheorganisatie van apothekers, verkenden we de impact van een abonnementstarief, in plaats van de huidige bekostiging die is gebaseerd op de hoeveelheid ter hand gestelde geneesmiddelen. Wij denken dat dit een goede bekostigingsvorm zou zijn.

De KNMP is de apothekersorganisatie van Nederland. Zij wil graag bekostiging van de eerstelijns farmacie, geleverd vanuit de ‘apotheek om de hoek’, aanpassen aan de eisen van de tijd. Nu worden apothekers vergoed voor de ‘terhandstelling’ van geneesmiddelen; daarbij hoort ook de zorg die apothekers leveren. De KNMP heeft SiRM gevraagd om een model te verkennen waarbij apothekers worden betaald voor zorg, in plaats van voor geleverde geneesmiddelen.

In het project rekenden we verschillende opties voor de bekostiging van apotheken door. Een interessante optie was een ‘inschrijving op naam’, een abonnementstarief dus, zoals bij huisartsenzorg gebruikelijk is, voor alle Nederlanders, of alleen voor mensen die veel geneesmiddelen gebruiken. Onze berekeningen hebben we steeds gepresenteerd in de KNMP-commissie voor openbare farmacie. De scenario’s werden bepaald samen met Edwin Velzel, een onafhankelijke consultant, die de bestuurlijke component voor zijn rekening nam. We toetsten onze bevindingen door te praten met verschillende apothekersorganisaties (ketens en zelfstandige apothekers) en samenwerkingsverbanden, waaronder de inkooporganisaties. We hebben de ideeën ook gepresenteerd aan de zorgverzekeraars en aan de directeur-generaal curatieve zorg van VWS, en we hebben een rapport gepubliceerd.

Helaas was er onvoldoende draagvlak bij de zorgverzekeraars en de achterban van de KNMP om te werken met inschrijving op naam. Wij zijn van mening dat dat heel goed zou zijn voor de kwaliteit van zorg, Juiste Zorg op de Juiste Plek, en op lange termijn ook voor een houdbare bekostiging van openbare apotheken. Als maatschappij vragen we van hen farmaceutische zorg. Soms betreft dat: minder geneesmiddelen voorschrijven. De bekostiging mag dat niet in de weg staan.

Geschreven door