Kwaliteitsindicatoren
Menu

Versterk zorgfunctie openbaar apothekers met patiëntgerichte bekostiging

We raden de openbaar apothekers aan om, samen met de belangrijkste stakeholders, de mogelijkheden van patiëntgebonden bekostiging van farmaceutische zorg te verkennen. Daarmee kunnen apothekers meetbaar bijdragen aan een significante verbetering van de patiëntbeleving, verhoging van de gezondheidsuitkomsten en verlaging van de integrale zorgkosten per patiënt.

Publicatie 6 april 2018

In opdracht van het KNMP bestuur schreven Edwin Velzel en SiRM over de noodzaak tot versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers.

Door de vergrijzing stijgt het aantal inwoners met twee of meer chronische ziekten van een kwart nu naar een derde van de bevolking in 2035. Daarmee stijgt ook het aantal inwoners dat vijf of meer geneesmiddelen gebruikt; van 1,7 miljoen in 2016 naar 2,2 miljoen in 2035. Dit kan leiden tot meer geneesmiddelgerelateerde acute opnames onder 65-plussers; van 50 duizend per jaar in 2015 naar 75 duizend per jaar in 2035. Gerichte inzet van farmaceutische patiëntenzorg is nodig om deze opnames te voorkomen. Daarnaast zal gerichte inzet van farmaceutische patiëntenzorg leiden tot verbetering van de patiëntbeleving, verhoging van de gezondheidsuitkomsten, en verlaging van de integrale zorgkosten per patiënt. Belangrijke factoren in verbetering van de zorgfunctie van openbaar apothekers zijn:

• een goede relatie tussen patiënt en apotheker

• een goede informatiepositie van de openbare apotheek

• een goede samenwerking in het zorgnetwerk rondom de patiënt

Een expliciete keuze van een patiënt voor een “huisapotheek” kan versterking van de zorgfunctie realiseren. Hierdoor kan de relatie tussen patiënt en apotheker groeien, en de informatiepositie en samenwerking in het zorgnetwerk rondom de patiënt verbeteren doordat per patiënt één apotheker aangewezen wordt als dossierhouder en aanspreekpunt.

Farmaceutische patiëntenzorg wordt momenteel bekostigd onder de “terhandstellingstarieven” tezamen met het verstrekken van geneesmiddelen. Extra tijd en aandacht van de apotheker voor farmaceutische patiëntenzorg worden niet gehonoreerd, terwijl dit juist steeds belangrijker wordt. De huidige bekostiging is niet congruent met de praktijkvoering. Patiëntgebonden bekostiging zou de zorgfunctie van apotheken kunnen versterken. Hierbij zouden chronische en zorgintensieve patiënten zich inschrijven bij een huisapotheek, met een inschrijftarief ter dekking van de zorginhoudelijke taken voor deze patiënten. Hierdoor wordt de noodzakelijk patiëntgerichte zorg op maat gestimuleerd, evenals samenwerking in het lokale zorgnetwerk.

Geschreven door

Jan-Peter Heida
Jan-Peter Heida
Partner Healthcare & Energy
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg en Eerstelijns zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600