Opschaling van noodzakelijke reguliere zorg na covid-19

Als gevolg van covid-19 zijn sinds het eerste kwartaal van 2020 veel ziekenhuizen, met name in Brabant, in tweeën gespleten in een corona en niet-coronadeel. Daardoor komt de planbare zorg in de knel. Om de beschikbare capaciteit effectief in te zetten ontwikkelde SiRM een aanpak voor de prioritering. Deze aanpak wordt inmiddels door diverse ziekenhuizen gebruikt.

Als gevolg van covid-19 zijn in het eerste kwartaal van 2020 veel ziekenhuizen, met name in Brabant, in tweeën gespleten: een deel voor zorg voor patiënten met (verdenking op) corona en een deel dat de noodzakelijke reguliere zorg verleent. De planbare zorg lag in de eerste golf grotendeels stil en ook begin 2021 stellen ziekenhuizen veel planbare operaties en behandelingen uit, met als gevolg een daling in het landelijke aantal operaties van tientallen procenten.

Het is dus zaak om beschikbare capaciteit effectief in te zetten. Ten eerste om patiënten waarvoor langer uitstel van behandeling schadelijk is, zo snel mogelijk te helpen: de noodzakelijke reguliere zorg. Ten tweede, voor zover dan nog capaciteit over is, om te zorgen dat de reguliere zorg na de coronaperiode zo min mogelijk overbelast raakt door een stuwmeer aan zorg.

SiRM ontwikkelde hier in 2020 een aanpak voor. Daarin vragen we gegevens uit om de voor noodzakelijke reguliere zorg beschikbare capaciteit (bedden, OK-complex, diagnostiek etc.) in te schatten. Deze vormen de basis voor een model dat vervolgens geprioriteerd capaciteit toekent aan verrichtingen waarvoor een wachtlijst is. Prioriteit bepalen we vanuit verschillende invalshoeken, zoals urgentiecodes geregistreerd in het epd, diagnose-urgenties NZa en historie. Om het model te valideren en waar nodig aan te passen praten we met medisch specialisten van de vakgroepen en managers bedrijfsvoering,

De volledige aanpak heeft SiRM beschikbaar gesteld op haar website en kunt u hier lezen. Verschillende ziekenhuizen zijn in de coronacrisis zelf met onze aanpak aan de slag gegaan om noodzakelijke reguliere zorg te leveren waar mogelijk. Heeft u vragen over onze aanpak of wenst u specifieke ondersteuning in uw zorgorganisatie, schroom dan niet om contact op te nemen met Jan-Peter Heida of Reinout Miedema.

Geschreven door