Kwaliteitsindicatoren
Menu

Noodzakelijke reguliere zorg in het Corona tijdperk - In vijf dagen opschalen

De meeste ziekenhuizen, zeker in Brabant, zijn nu de facto in tweeën gesplitst. Een “Corona ziekenhuis” met volle aandacht voor Corona patiënten en een “Reguliere zorg ziekenhuis”. De reguliere zorg bestond de afgelopen weken voornamelijk uit spoed en semi-spoed. De planbare zorg ligt grotendeels stil. Nu de maatregelen lijken te werken, is het tijd om de planbare urgente zorg snel te hervatten.

Publicatie 8 april 2020

Het is nu zaak om de nog beschikbare capaciteit van ziekenhuizen effectief in te zetten. Ten eerste om patiënten waarvoor langer uitstel van behandeling schadelijk is, zo snel mogelijk te helpen: De noodzakelijke reguliere zorg. Ten tweede, voor zover dan nog capaciteit over is, om te zorgen dat de reguliere zorg na de Corona periode niet overbelast raakt door een stuwmeer aan zorg, onder andere door te voorkomen dat (semi)acute zorgstromen worden ‘misbruikt’. Ten derde willen veel medisch specialisten en andere zorgprofessionals die niet direct bij de Corona zorg zijn betrokken, uiteraard graag weer aan de slag.

Wij hebben een plan van aanpak opgesteld om deze zorg in vijf dagen gefaseerd en geprioriteerd weer op te starten. Het is gebaseerd op eigen inzichten en projectervaring.

We stellen het plan van aanpak graag aan eenieder ter beschikking. Het betreft een kort, intensief project dat u zelf kunt aanpassen en uitvoeren.

We geven daarom een concreet plan van aanpak van dag tot dag op basis van een inhoudelijk kader met drie punten:

  • Focus op planbare (semi) urgente zorg.
  • Richt op concrete ingrepen of diagnostiek.
  • Werk met afgestemd raamwerk voor prioritering.

We hebben een plan gemaakt voor vijf dagen. Mogelijk kan dit lokaal sneller worden ingevuld. De vijf dagen worden als volgt besteed:

  • Dag 1 - Breng situatie in kaart.
  • Dag 2 - Toets indeling met medisch specialisten.
  • Dag 3 - Breid analysebestand uit met capaciteitsbeslag en urgentieklasse.
  • Dag 4 - Selecteer uit te voeren verrichtingen.
  • Dag 5 - Stel plan vast en operationaliseer de resultaten.
  • Na dag 5 – Monitoren en bijsturen.

U kunt hier de Word en PowerPoint-versie downloaden (zonder logo’s en sjabloon), als startpunt om zelf een projectplan op te baseren. Afhankelijk van de lokale situatie kan het project wellicht sneller worden uitgevoerd.

Geschreven door

Thijs Stoop
Partner Healthcare
Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Ziekenhuiszorg en Ouderenzorg
Bekijk profiel
Jan-Peter Heida
Jan-Peter Heida
Partner Healthcare & Energy
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg en Eerstelijns zorg
Bekijk profiel
Reinout Miedema
Senior consultant
Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Acute zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600