Project
1 april 2019

De zorg thuis sluit nog niet naadloos aan bij de zorg in het verpleeghuis. Het is vaak lastig voor mensen om de goede keuzes te maken vanwege de complexiteit van de zorg en door financiële prikkels. Zorgpartners Midden Holland, een grote aanbieder van ouderenzorg in en om Gouda, vroeg SiRM om een actie-agenda te formuleren om dit probleem mee aan te pakken.

In dit SiRM-project kwamen cijfermatige analyse en inzichten opgedaan in gesprekken met mensen uit het veld samen. We hebben zo’n vijftien interviews gehouden met interne en externe stakeholders. We spraken met management en verpleegkundigen van Zorgpartners Midden Holland en met cliënten, gemeente, zorgverzekeraars en ketenpartners waaronder huisartsen en het lokale ziekenhuis. Gedurende het project, dat zo’n vier maanden besloeg, stemden we vier keer af met de stuurgroep waarin ook de voorzitter van de Raad van Bestuur plaats had.

We konden laten zien dat de “zorgval” die landelijk veel aandacht kreeg, bij Zorgpartners Midden Holland zelf nauwelijks voorkwam. (Zorgval: dat cliënten die voor hun thuiszorg van wlz naar zvw-zorg overstappen, minder zorg krijgen). Wel kan betere communicatie met cliënten en afstemming met andere zorgaanbieders helpen om de overgang van thuis naar verpleeghuis te versoepelen.

We hebben onze ideeën over verbeterde communicatie en afstemming vertaald naar concrete acties voor de stakeholders in de ouderenzorg. Zorgpartners Midden Holland heeft hiermee haar strategie bepaald, en deze onder andere gebruikt in gesprekken met de wethouder en andere partijen. We presenteerden onze bevindingen ook voor de Cliëntenraad en Raad van Toezicht. Ook leverden we hiermee input aan landelijke trajecten, zoals de commissie Bos die de toekomst van de ouderenzorg onderzocht.

Geschreven door