Kwaliteitsindicatoren
Menu

Haalbaarheidsstudie Reanimatie Register Nederland

In opdracht van Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Reanimatie Raad en de Hartstichting heeft SiRM de haalbaarheid van een landelijk reanimatieregister onderzocht. Door reanimaties structureel, uniform en ketenbreed te registreren op landelijke schaal kan de uitkomst van reanimatiehulpverlening continu worden verbeterd. Op basis hiervan hebben we de randvoorwaarden en drie opties voor de organisatie in beeld gebracht.

Een landelijk reanimatieregister kan bijdragen aan betere gezondheidsuitkomsten voor patiënten met een circulatiestilstand. Ambulancezorg Nederland (AZN), de Hartstichting en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) verkennen samen met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA), ARREST en HartslagNu de mogelijkheden voor een landelijk reanimatieregister. SiRM is gevraagd om hier een haalbaarheidsstudie voor uit te voeren.

SiRM heeft bestaande (reanimatie-)registers in binnen- en buitenland vergeleken en circa 25 interviews gehouden met registerhouders, houders van data en relevante stakeholders. Op basis hiervan zijn de randvoorwaarden waaraan een landelijk reanimatieregister moet voldoen in beeld gebracht. Daarnaast zijn drie opties voor de organisatie van een landelijk reanimatieregister beschreven en de voor- en nadelen van elk van de opties geïnventariseerd. De haalbaarheidsstudie is vervolgens gebruikt als inbreng voor de bestuurlijke besluitvorming over het opzetten van een landelijk reanimatieregister.

Team

Saskia van der Erf
Partner Healthcare
Vooral actief in Acute zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Farmaceutische zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600