Monitor voor de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg

Project
29 mei 2020

Voor het behalen van de zogenaamde outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg is de voortgang van de relevante digitaliseringsprogramma’s bepalend. Het Informatieberaad Zorg heeft SiRM daarom gevraagd een monitor te ontwerpen die aan de hand van de verschillende programmarapportages de voortgang op de outcomedoelen in kaart brengt. Op basis van interviews, deskresearch en een werksessie ontwierp SiRM de monitor en stelde een handleiding op voor de bouw ervan. Die bouw kon toen starten.

Om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen is een duurzaam informatiestelsel nodig. Het Informatieberaad (IB) Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor dit stelsel. Vier pijlers, zogenoemde outcomedoelen, staan daarin centraal: medicatieveiligheid, patiënt centraal, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, en eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens.

Voor het behalen van de outcomedoelen is de voortgang van de Versnellingsprogramma’s Informatieuitwisseling patiënt en professional (VIPP’s) en andere relevante digitaliseringsprogramma’s bepalend. Het Informatieberaad Zorg heeft SiRM daarom gevraagd een monitor te ontwerpen die op basis van de verschillende programmarapportages de voortgang op de outcomedoelen in kaart brengt.

Door middel van interviews met programmamanagers en deskresearch brachten we eerst in kaart welke kwantitatieve en kwalitatieve informatie beschikbaar is. In een werksessie met leden van het IB, de programma’s en experts bepaalden we vervolgens het ontwerp van de monitor. We stelden een eindrapport op dat dient als handleiding bij de bouw van de monitor.

Met het eindrapport als handleiding kan gestart worden met de bouw. Naar verwachting gaat de eerste monitor outcomedoelen in 2021 live. Met inzicht in de voortgang van de outcomedoelen als leidraad voor dialoog, draagt de monitor bij aan het creëren van een duurzaam informatiestelsel.

Geschreven door