Vergelijkende analyse van medicatieverificatie bij ontslag bij ziekenhuizen

SiRM analyseerde het proces van medicatieverificatie bij ontslag (MVBO) van tien ziekenhuizen. Uit de analyse blijkt dat het percentage patiënten waarvoor MVBO wordt uitgevoerd sterk varieert en dat het ene ziekenhuis het proces serieuzer neemt dan het andere. We stelden aanbevelingen op waarmee de kans op medicatiefouten kleiner wordt en zorg kan worden voorkomen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis kunnen patiënten bij de poliklinische apotheek hun medicijnen ophalen. Naast het informeren van de patiënt over de te gebruiken medicatie wordt door de apotheek een actueel medicatieoverzicht opgesteld en gedeeld met bijvoorbeeld de huisarts en openbaar apotheek. Deze stappen zijn onderdeel van het proces medicatieverificatie bij ontslag (MVBO).

Erasmus MC loopt bij MVBO tegen een aantal uitdagingen aan. Een deel van de artsen dient, wanneer zij patiënten ontslaan, geen verzoek tot MVBO in bij de poliklinische apotheek. Ook wanneer zij wel een verzoek indienen, gebeurt dit niet altijd tijdig genoeg. De poliklinische apotheek van Erasmus MC vroeg SiRM om het MVBO-proces van Erasmus MC te analyseren en te vergelijken met negen andere ziekenhuizen, en aanbevelingen te doen.

Voor de analyse bezocht SiRM tien (poli)klinische apotheken, waarbij we apothekers(assistenten) interviewden en het MVBO-proces stap voor stap doornamen. Daarnaast verzamelden we data over indicatoren en ingezette formatie. Met een projectgroep van apothekers, teamleiders en apothekersassistenten van de poliklinische apotheek van Erasmus MC kwamen we bijeen om de resultaten te bespreken.

We zagen dat het percentage patiënten waarvoor MVBO is uitgevoerd tussen ziekenhuizen sterk varieert, van zo’n 10% tot 90%. Veel ziekenhuizen worstelen met het feit dat afdelingen regelmatig geen of niet tijdig een MVBO-verzoek voor patiënten naar de apotheek sturen. Uit de analyse blijkt dat het ene ziekenhuis MVBO serieuzer neemt dan het andere. Erasmus MC informeert bijvoorbeeld de ‘gemiste patiënten’ alsnog telefonisch en verifieert hun medicatie, met als gevolg een hogere score.

SiRM zag op basis van de analyse nog mogelijkheden om in te zetten op vaker en tijdiger MVBO-verzoek van afdelingen aan apotheken, bijvoorbeeld door verpleegkundigen medeverantwoordelijk te maken en frequent feedback te geven aan afdelingen. Daarnaast om al bij opname in het ziekenhuis medicatie te verifiëren en dit proces meer met MVBO te integreren, bijvoorbeeld door beide uit te laten voeren door dezelfde apothekersassistent. Hiermee wordt de kans op medicatiefouten bij patiënten kleiner en kunnen zorgvraag en -kosten worden voorkomen.

Geschreven door