Inrichting van gezamenlijke triage van spoedzorgvragen

Project
4 oktober 2019

Om de toegankelijkheid van zorg te kunnen waarborgen zullen netwerkpartners in o.a. de Bossche regio de productiviteit moeten verhogen en personeel slimmer moeten inzetten. Gezamenlijke triage/zorgcoördinatie is één van de meest impactvolle en haalbare projecten om proactief in te spelen op toekomstige tekorten. SiRM heeft netwerkpartners in de Bossche regio ondersteund bij het inrichten daarvan. Het plan daarvoor heeft zich gekwalificeerd als landelijke pilot zorgcoördinatie.

Uit analyses door SiRM in opdracht van Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) blijkt dat in 2023 in Noord-Brabant in de huisartsenspoedzorg, de ambulancezorg en de acute ziekenhuiszorg een tekort aan personeel zal optreden. Netwerkpartners verwachten dit tekort niet te kunnen invullen vanuit de opleidingen. Zij zullen de productiviteit van de keten moeten verhogen en hun personeel slimmer in moeten zetten om de toegang tot zorg te kunnen blijven waarborgen.

Netwerkpartners in de Bossche regio hebben daarom in 2019 een gezamenlijk programma ‘Toekomstbestendige Spoedzorg in de Bossche regio’ opgezet. Als eerste onderdeel van het programma is gestart met het project ‘Gezamenlijke triage’. In het project voor NAZB identificeerde SiRM ‘Triage’ ook als één van de meest impactvolle en haalbare projecten om proactief in te spelen op toekomstige tekorten.

De netwerkpartners hebben SiRM gevraagd om strategisch advies voor het inrichten van een gezamenlijke triage. Onze aanpak bestond uit drie fases. In de eerste fase stelden we samen met bestuurders en zorgprofessionals van netwerkpartners de contouren op. In fase twee werkten we in een aantal werksessies met o.a. de huisartsenorganisaties, ambulancezorg, ggz, het ziekenhuis, de ouderenzorg en het sociaal domein het gezamenlijke triageproces uit, zowel kwantitatief als kwalitatief. In een business case schatten we de opbrengsten, investeringen en kostenbesparingen/verhogingen. In fase drie stelden we een implementatieplan op.

Het gehele plan voor gezamenlijke triage/zorgcoördinatie in de Bossche regio is in het kader van het actieplan ambulancezorg gepresenteerd aan VWS, ZN, NPCF, AZN en heeft zich gekwalificeerd als één van de landelijke pilots voor zorgcoördinatie.

Geschreven door