Knelpuntenanalyse ambulance- en huisartsenspoedzorg

Project
11 november 2022

Ambulance Oost en Spoedzorg Huisartsen Twente ervaarden de afgelopen periode knelpunten in de dagelijkse praktijk. SiRM voerde een knelpuntenanalyse uit en begeleidde de organisaties bij het verkennen van oplossingsrichtingen. Mede dankzij de analyses weten patiënten binnenkort beter welke spoedzorg zij wel en niet mogen verwachten, en krijgen zij betere en passendere spoedzorg.

Ambulance Oost en Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT) leveren spoedzorg in (het oostelijk deel van) de regio Twente. De samenwerking gaat op veel aspecten goed, maar zorgprofessionals – mede ingegeven door een sterk toenemende zorgvraag vanaf 2022 – ervaarden in voorgaande maanden knelpunten in de dagelijkse praktijk. Ambulance Oost en SHT vroegen SiRM een knelpuntenanalyse uit te voeren. Naast gedeelde en objectieve omschrijvingen van de knelpunten werd SiRM gevraagd de organisaties te begeleiden bij het verkennen van oplossingsrichtingen.

SiRM inventariseerde de knelpunten in (groeps)interviews met zorgprofessionals en de directies. We deden dat aan de hand van zeven interactiemomenten tussen regie-/visiteartsen, triagisten, ambulanceverpleegkundigen en meldkamercentralisten. Knelpunten die niet wederzijds gedeeld werden, objectiveerde SiRM via data-analyse en deskresearch naar wettelijke en landelijke spoedzorgkaders.

Uit de knelpuntenanalyse concluderen we dat het voor zowel triagisten als meldkamercentralisten lastig is om de urgentie van zorgvragen telefonisch perfect in te schatten. Spoedinzetten voor 112-meldingen en voor HAP-aanvragen resulteren beide vaak in een mobiel zorgconsult, zonder vervoer naar een seh. Daarnaast zien we dat Ambulance Oost en SHT zich begrijpelijkerwijs focussen op het halen van hun eigen sectornormen, maar dat vertaling naar onderlinge afspraken regelmatig ontbreekt. Zo zijn er sectorale bereikbaarheidsnormen voor patiënten maar niet voor triagisten en meldkamercentralisten onderling. Bestaande onderlinge afspraken zijn niet altijd duidelijk of worden niet altijd nageleefd.

SiRM begeleidde Ambulance Oost en SHT vervolgens bij het op basis van de analyse kiezen van een aantal oplossingsrichtingen. Het gaat concreet bijvoorbeeld om hoe zij elkaars capaciteit bij drukte inzetten en hoe ambulanceverpleegkundigen huisartsen informeren na een mobiel zorgconsult. De knelpuntenanalyse heeft een positieve impact gehad op de relatie en samenwerking van Ambulance Oost en SHT. Mede dankzij de analyses weten patiënten binnenkort beter welke spoedzorg zij wel en niet mogen verwachten, en krijgen zij betere en passendere spoedzorg.

Geschreven door