Programma voor toekomstbestendige spoedzorg in de Bossche regio

Voor de spoedzorgaanbieders in de Bossche regio heeft SiRM een strategisch programma ingericht om met elkaar de uitdagingen in de acute zorg aan te pakken. De gezamenlijke aanpak hielp de zorgpartners in hun samenwerking en bij het bepalen van prioriteiten. Bovendien ondersteunde SiRM bij het verkrijgen van externe subsidies.

De acute zorg staat onder druk. Tot 2040 verdubbelt het aantal ouderen. In combinatie met krapte op de arbeidsmarkt, veranderende zorgvraag en regionale versnippering in het zorgaanbod zorgt dit voor uitdagingen. Om deze het hoofd te bieden, hebben de zorgpartners in de Bossche spoedzorgketen hun krachten gebundeld en SiRM gevraagd hen te ondersteunen.

SiRM heeft voor de regio een strategisch programma met een duidelijke programmastructuur ingericht en geholpen bij het verkrijgen van externe subsidies. Het programma is inhoudelijk gebaseerd op de gedeelde regionale visie op de spoedzorgketen, vertaald in een gezamenlijke ambitie. SiRM heeft met kwantitatieve analyses geholpen om de projecten te prioriteren. Het programma kent drie lijnen:

  • Doelmatigere inzet van mensen en middelen. Met het project Zorgcoördinatie wordt de werkwijze bij meldingen in samenwerking tussen RAV, HAP, SEH, VVT, GGZ en Sociaal Domein opnieuw ingericht. Dit project heeft zich gekwalificeerd als één van de landelijke pilots Zorgcoördinatie.
  • Voorkomen van onjuist gebruik. De mogelijkheden voor het dempen van de spoedzorgvraag door ouderen is onderzocht. Hiervoor is een aantal impactvolle en haalbare acties geïdentificeerd. Voor de uitwerking is een vervolgsubsidie verkregen.
  • Verlagen van de netto uitstroom van personeel in de spoedzorgketen. Met initiatieven voor het onderling uitwisselen van professionals worden de mogelijkheden voor ontwikkeling en afwisseling in het werk van spoedzorgprofessionals vergroot. Dit draagt bij aan het werkplezier wat helpt de netto uitstroom te verlagen.

In de door SiRM voorgestelde programmastructuur is de ondersteuning van de inhoudelijke projectgroepen en stuurgroep geregeld. Een gestructureerde voortgangsrapportage bewaakt de voortgang en zorgt voor borging van gemaakte afspraken. Deze aanpak heeft bijgedragen aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de netwerkpartners en het prioriteren van gewenste inhoudelijke verbetering.

Geschreven door