Herijking portfolio Laurentius ziekenhuis

Project
22 oktober 2021

Het Laurentius ziekenhuis stelde een nieuwe strategie op en had daarbij behoefte aan een herijking van hun portfolio. SiRM deed diepgaande kwantitatieve analyses van het huidige aanbod, marktanalyses en kwantificeerde toekomstige ontwikkelingen. We voerden ook gesprekken met vakgroepen en organiseerden brede werksessies. Met de uitkomsten is een advies opgesteld over het toekomstige portfolio.

Het Laurentius ziekenhuis wilde een nieuwe strategie opstellen voor 2022 - 2025. De keuze om als zelfstandig regionaal ziekenhuis in een netwerk verder te gaan maakt dat het Laurentius Ziekenhuis als onderdeel van de nieuwe strategie ook een strategische herijking van haar portfolio wenste. Met als doel de inwoners van Roermond en omgeving ook in de toekomst goede zorg blijven bieden. Laurentius vroeg SiRM te helpen bij het herijken van het portfolio.

Om het portfolio van Laurentius te herijken hebben we gedetailleerde data uitgevraagd over de huidige productie van de klant. Dit vulden we aan met marktinformatie van dutch hospital data (DHD) en openbare bronnen zoals CBS en RIVM. Vervolgens hebben we toekomstscenario’s ontwikkeld. In deze scenario’s werkten we kwantitatief uit wat er met de zorgvraag zou gebeuren en wat dat voor Laurentius zou betekenen. Hiervoor spraken we onder andere met alle vakgroepen. Vervolgens hebben we in twee brede werksessies de consequenties van de toekomstscenario’s doorleefd en input opgehaald voor het advies over het toekomstige portfolio van Laurentius.

Op basis van de analyses, interviews en werksessies hebben we samen met de interne werkgroep een advies opgesteld over het toekomstige portfolio. Dit advies bestond uit drie onderdelen: het toekomstige portfolio, ambities op zorgtransformatie en een uitvoeringsplan. Het advies van de werkgroep is verwerkt in de strategie van het Laurentius voor 2022 – 2025.

Geschreven door