Validatie toekomstige capaciteitsbehoefte Bravis ziekenhuis

Project
31 juli 2023

SiRM ondersteunde het Bravis ziekenhuis bij het valideren van de benodigde capaciteit in de geplande nieuwbouw. We verifieerden de berekening van het integraal capaciteitsmanagement en maakten een tegenberekening op basis van demografische ontwikkelingen en de potentie van zorgtransformatie.

Bravis bereidt zich voor op de bouw van een nieuw ziekenhuis: de Bulkenaar in Roosendaal. Dit nieuwe ziekenhuis vervangt volgens planning in 2029 de bestaande ziekenhuislocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal. De afdeling integraal capaciteitsmanagement (ICM) berekende de benodigde fysieke capaciteiten van het nieuwe ziekenhuis, om toegankelijkheid te blijven waarborgen. Bravis vroeg SiRM om de berekeningen te valideren en een tegenberekening op te stellen. De tegenberekening moet een vervolg geven aan het traject ‘Kwantificeren scenario’s’, dat SiRM in 2019 voor Bravis heeft uitgevoerd.

ICM bepaalde de toekomstige capaciteitsbehoefte op basis van historisch capaciteitsgebruik. Om de berekening te valideren controleerden we de modellen van ICM. We verifieerden de gebruikte aannames en namen samen met ICM de stappen in de berekening door.

In onze tegenberekening bepaalden we of de verwachte zorgvraag in de geplande capaciteit past, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor ontvingen we gegevens over de geleverde zorg en het marktaandeel van Bravis. Voor de toekomstige ontwikkelingen vergeleken we verwachte groei in zorgvraag met de potentie van zorgtransformatie. De verwachte groei berekenden we door (openbare) gegevens over demografie en incidentie te combineren met de gegevens van Bravis. Voor zorgtransformatie maakten we een inschatting van de potentie op basis van ervaringen uit eerdere projecten, die we in een bijeenkomst bij Bravis toetsen, en een vergelijking van Bravis met andere ziekenhuizen op basis van openbare gegevens.

Door demografische ontwikkelingen neemt de druk op de kliniek sterk toe. Om patiënten uit hetzelfde gebied te kunnen blijven behandelen binnen de geplande capaciteit moet Bravis doelstellingen behalen op zorgtransformaties. De grootste kans voor het vermijden van ondercapaciteit in de kliniek ligt bij het voorkomen van onnodig lange ligduur bij ouderen door betere samenwerking met andere zorgaanbieders. De OK heeft minder te maken met krapte door demografische ontwikkelingen, daar zijn bovendien productiviteitsverbeteringen mogelijk om optimaler gebruik te maken van de beschikbare ruimtes.

De analyse van SiRM geeft Bravis inzicht in wat er nodig is om, ook in de toekomst, haar patiënten te helpen binnen de geplande capaciteit van de nieuwbouw.

Geschreven door