Strategische scenario-analyse voor het Bravis ziekenhuis

Project
1 oktober 2020

Voor het traject “Ons ziekenhuis van morgen” van het Bravis zijn een aantal scenario’s opgesteld over de medisch-specialistische zorg in 2030. SiRM heeft deze scenario’s gekwantificeerd met behulp van het SiRM Zorggroeimodel. Met behulp van de uitkomsten hebben SiRM en Morgens met een brede Bravis vertegenwoordiging het meest realistische scenario opgesteld: “Vooruit naar een krachtige regio”. Bravis heeft dit scenario gebruikt voor het opstellen van een visiedocument.

Als onderdeel van het traject “Ons ziekenhuis van morgen” heeft SiRM scenario’s voor de medisch-specialistische zorg in 2030 doorgerekend. De basis voor deze scenario’s zijn elf ontwikkelingen die die zorg de komende jaren zullen beïnvloeden. Deze scenario’s zijn gekwantificeerd: stel dat een scenario zich afspeelt, wat verwachten we dan voor bijvoorbeeld het aantal zorgvragen en de mate waarin de behandeling binnen of buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvindt.

De drie onderscheidende scenario’s zijn uitgewerkt met behulp van het SiRM Zorggroeimodel. Dat biedt een gestructureerde methodologie voor het doorrekenen van verschillende thema’s en initiatieven waar een ziekenhuis mee bezig is, op verschillende niveaus. Bij het Bravis is dit model in samenwerking met de vakgroepen in detail besproken en zijn de aannames ingevuld. De uitkomsten zijn in workshops aan de vakgroepen gepresenteerd en de consequenties per scenario voor Bravis zijn besproken. Vervolgens is in een strategische bijeenkomst met verschillende stakeholders binnen het ziekenhuis een vierde, meest realistische scenario opgesteld: ‘Vooruit naar een krachtige regio’. Dit scenario is uitgewerkt, gekwantificeerd en samen met het bestuur aan de raad van toezicht gepresenteerd.

Het Bravis heeft na afronding van het traject een visiedocument opgesteld “Het nieuwe Bravis”. Hierin heeft Bravis de keuzes vastgelegd om de toekomstige vernieuwingen in de zorg op een passend wijze aan te pakken.

Geschreven door