Strategie voor zorgcoördinatiecentra in Oost Nederland

Project
1 juni 2018

In opdracht van de vijf Regionale Ambulancezorg Voorzieningen (RAV’s) in Oost Nederland heeft SiRM hun visie op zorgcoördinatie vertaald naar een strategie. Zorgcoördinatie betekent één loket, actuele informatie over patiënten en de capaciteit van spoedzorg, en een gesmeerde spoedzorgketen. De RAV’s zijn vanaf 2020 gestart met het realiseren hiervan.

Het besluit om een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in te richten met tien meldkamerlocaties stelt de vijf Regionale Ambulancezorg Voorzieningen (RAV’s) in Oost-Nederland voor een lastige keuze. De verwachting is dat de concentratie van meldkamers voordelen heeft voor de opschaling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, waarbij ambulancezorg een belangrijke rol speelt. Voor het leveren van ‘reguliere’ ambulancezorg zien de RAV’s echter vooral de nadelen van de concentratie. Zij vrezen met name de grotere afstand tot de partners in de spoedzorgketen en zijn bang voor een verlies aan gebiedskennis. Om afstand tot zorgpartners te voorkomen willen de RAV’s in Oost Nederland investeren in zorgcoördinatie. Zij hebben SiRM gevraagd om de bestaande visie op zorgcoördinatie te vertalen naar een strategie.

Om de strategie op te stellen heeft SiRM deskresearch gedaan en ruim 35 interviews gevoerd met ketenpartners in de spoedzorgketen, ketenpartners Openbare Orde en Veiligheid en zorgverzekeraars. Daarnaast heeft SiRM op basis van circa 900.000 meldingen de bezetting van de meldkamers ambulancezorg in kaart gebracht.

We constateerden dat zorgcoördinatie een oplossing kan bieden voor de uitdagingen in de spoedzorg. Zorgcoördinatie betekent één loket, actuele informatie over patiënten en de capaciteit van spoedzorg, en een gesmeerde spoedzorgketen. Spoedzorgaanbieders in een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) voeren regie over dringende spoedzorgvragen totdat opvolging is geregeld of zelfmanagementadvies is gegeven. Personeel en voertuigen van het ZCC zijn waar mogelijk uitwisselbaar. De multidisciplinaire inzet van politie, ambulance en brandweer blijft gewaarborgd door 112-meldingen aan te nemen op de LMO locatie.

De RAV’s zijn vanaf 2020 gestart met het realiseren van zorgcoördinatie. Ze richten drie ZCC’s in en ontwikkelen de werkwijze tussen de LMO locatie en ZCC’s.

Geschreven door