Ontwikkeling dashboard voor sectorkompas ambulancezorg

Aanbieders van ambulancezorg (RAV’s) verzamelen gegevens over de geleverde zorg om te leren en verbeteren. Deze informatie wordt jaarlijks samengevat in het sectorkompas. Om het sectorkompas interactiever en gebruiksvriendelijker te maken, maakte SiRM in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) een dashboard in PowerBI van de eerdere meer statische versie van het sectorkompas.

Jaarlijks leveren Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) gegevens aan over de geleverde zorg. Deze gaan onder andere over kwaliteit van zorg, rijtijden, soort patiënten en zorgverleners. AZN vat deze gegevens samen in het sectorkompas. RAV’s gebruiken dit onder andere om zich te vergelijken met andere regio’s of als basis voor een gesprek binnen de eigen organisatie. Door de omvang en de statische vormgeving was het sectorkompas echter niet werkbaar voor (zorg)professionals. AZN heeft SiRM gevraagd om het sectorkompas in een nieuw jasje te steken en op basis van de huidige inhoud een nieuwe, beknoptere rapportage te ontwikkelen.

Om de nieuwe variant van het sectorkompas aan te laten sluiten bij de wensen van gebruikers, hielden we in de eerste fase van het project ~10 interviews met RAV’s. Gezien de voordelen van PowerBI besloten we samen met AZN om de eerdere meer statische versie van het sectorkompas te vervangen door een dashboard. We verwerkten de beschikbare gegevens en gewenste aanpassingen en bespraken de eerste opzet tijdens twee werksessies met de RAV’s.

Het project resulteerde in een interactief dashboard met inzichten in de geleverde ambulancezorg. Met behulp van filters kunnen gebruikers de instellingen van visualisaties zelf aanpassen. Daarnaast maakt het dashboard het mogelijk om inzichten over meerdere jaren te vergelijken. Ook kunnen gebruikers gegevens downloaden als zij als nog behoefte hebben aan een overzicht in een tabel. De aanpassingen maken het sectorkompas gebruiksvriendelijker, zodat RAV’s makkelijker van elkaar kunnen leren en verbeteren.

Geschreven door