Ontwikkeling in vraag en aanbod van spoedzorg in Brabant

Project
23 december 2018

In opdracht van NAZB heeft SiRM de verwachte vraag naar spoedzorg en het aanbod ervan in 2023 in kaart gebracht. We inventariseerden ontwikkelingen in vraag en aanbod en selecteerden vervolgens de meest waarschijnlijke en impactvolle ontwikkelingen voor kwantificering. Ook stelden we een plan op met activiteiten die ketenpartners kunnen ondernemen om proactief in te spelen op de ontwikkelingen. Met dat plan zijn de ketenpartners aan de slag gegaan.

De ketenpartners van het ROAZ in Noord-Brabant ervaren een toenemende druk op de spoedzorgketen. Om de kwaliteit van de spoedzorg te kunnen blijven waarborgen, willen de partners, die worden ondersteund door Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB), tijdig in kunnen spelen op de ontwikkelingen in de spoedzorgketen. NAZB heeft SiRM daarom gevraagd om in kaart te brengen welke ontwikkelingen in vraag en aanbod van spoedzorg partijen uit het ROAZ de komende vijf jaar kunnen verwachten.

Samen met de ROAZ-werkgroep analyse acute zorgketen inventariseerden we ontwikkelingen in vraag en aanbod. Vervolgens rekenden we de belangrijkste daarvan door. We deden dit op basis van de kans dat de ontwikkeling de komende vijf jaar plaats zou vinden of verder toe zou nemen, en op basis van de impact van de ontwikkeling.

Uit de kwantificering bleek dat de HAP, de RAV en de SEH over vijf jaar een aanzienlijk tekort aan personeel zullen hebben. Dat komt doordat de vraag naar spoedzorg de komende vijf jaar stijgt, met name door de vergrijzing van de bevolking, en doordat het al bestaande personeelstekort verder oploopt. We verwachten wel dat het tekort enigszins gedempt wordt door betere samenwerking in de spoedzorgketen.

Omdat de partners in de spoedzorgketen niet verwachten het tekort aan FTE te kunnen oplossen, willen zij de productiviteit van de keten verhogen. Samen met de werkgroep hebben we activiteiten geïnventariseerd die ketenpartners hiertoe kunnen ondernemen. De activiteiten zijn gericht op het dempen van de vraag, het verhogen van de productiviteit van de spoedzorgketen en op het vergroten van de instroom en het verlagen van de uitstroom van personeel. De ketenpartners hebben vervolgens verschillende projecten opgezet waarin zij gezamenlijk aan deze drie onderwerpen werken.

Geschreven door