Ontwerp van een nieuwe organisatie voor de acute ggz

SiRM heeft Pro Persona ondersteund bij het in lijn met de GMAP ontwerpen van de organisatie van de acute psychiatrie, volgens de ‘participatief ontwerpen’ methode. Daarbij worden professionals uitgedaagd om binnen bestuurlijke kaders de ideale organisatie te ontwerpen. Het resultaat is een ontwerp voor de acute zorg organisatie die goed en doelmatig is en waar zowel professionals als bestuurders in geloven.

Als gevolg van de invoering van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) wordt van grote (regionaal regievoerende) ggz-instellingen verwacht dat zij acute zorg leveren volgens kwaliteitsnormen, waaronder tijdsnormen voor triage en beoordeling (wat doet denken aan brandweer, ambulance, etc.). Dit betekent voor veel ggz-instellingen dat een andere organisatie van de acute zorg nodig is. In dat kader heeft Pro Persona SiRM gevraagd te helpen bij de inrichting van de nieuwe organisatie.

Dit project is een voorbeeld van de methode ‘participatief ontwerpen’. Dat betekent dat professionals zelf een ontwerp opstellen voor de organisatie, binnen door bestuurders gestelde kaders. Die kaders beslaan vier velden: kwaliteit van zorg (lees: GMAP-normen), werkplezier, relatie met netwerkpartners en bedrijfsvoering (lees: financiële kaders). Tijdens het proces voerde SiRM steeds een impactanalyse (kwalitatief en kwantitatief) uit van de ontwerpvoorstellen op de ontwerpkaders.

Door een iteratief proces van ontwerpen, impactanalyse en aanscherpen opdrachtformulering is het resultaat geslaagd: professionals hebben zelf een organisatie voorgesteld die (naar verwachting) op alle onderdelen van de ontwerpkaders voldoet aan de wensen van het bestuur.

De waarde van dit proces is dat er een praktisch werkbare organisatie is voorgesteld die voldoet aan de wensen van zowel professionals als bestuurders. Dat is een belangrijke winst, omdat zij van elkaar afhankelijk zijn en blijven voor een goede en doelmatige uitvoering.

Geschreven door