Verdeelmodel voor Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO)

In de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) Geboortehart werken partijen uit de geboortezorg in de regio Waterland en West-Friesland samen. SiRM ondersteunde hen bij het opstellen van een verdeelmodel voor de inkomsten voor geboortezorg vanuit de zorgverzekeraar. Samen kwamen we tot een voorkeursoptie voor een model dat het beste past bij de opgestelde uitgangspunten.

Het gros van de aanbieders van geboortezorg in Nederland wordt bekostigd volgens de zogenaamde monodisciplinaire bekostiging. Hierbij worden zorgaanbieders door de zorgverzekeraar ieder afzonderlijk betaald voor de geleverde zorg. IGO Geboortehart, bestaande uit het Dijklander Ziekenhuis en verloskundigenpraktijken, echopraktijken en kraamzorgorganisaties uit de regio Waterland en West-Friesland, wordt integraal bekostigd. Zorgverzekeraars betalen de IGO voor integrale prestaties, waarvoor het ziekenhuis, verloskundigenpraktijken, echopraktijken en kraamzorgorganisaties zorgactiviteiten uitvoeren. De verdeling van deze inkomsten uit integrale prestaties vindt bij Geboortehart nog grotendeels plaats volgens de systematiek van de monodisciplinaire bekostiging. Geboortehart wil graag een verdeelmodel waarbij de voordelen van het zijn van een IGO beter tot hun recht komen. De IGO vroeg SiRM hen hierbij te begeleiden.

Om inzicht te krijgen in ieders wensen en zorgen rondom het verdeelmodel voerden we eerst interviews met alle organisaties binnen Geboortehart. Daarna organiseerden we zes werksessies, waarin vanuit elke organisatie minimaal één persoon deelnam. Tijdens deze werksessies stelden we uitgangspunten op voor het verdeelmodel. Bijvoorbeeld het behoud van eigen ondernemerschap en een eerlijke compensatie voor zorginnovaties. Daarnaast presenteerden we inzichten uit data-analyses, zoals de financiële gevolgen van zorginnovaties. Uiteindelijk kwamen we uit op drie mogelijke verdeelmodellen:

  1. Een vast percentage per discipline per integrale prestatie.
  2. Cliëntprofielen.
  3. Monodisciplinaire betaling met extra prestaties.

Het verdeelmodel op basis van cliëntprofielen werkten we verder uit in Excel, waarmee deelnemers tijdens de werksessie zelf aan de slag gingen.

In de laatste werksessie kwamen de deelnemers tot een voorkeur voor een verdeelmodel dat het beste aansluit bij de uitgangspunten: een combinatie van een vast percentage per discipline met enkele cliëntprofielen. De komende periode bespreken de organisaties binnen Geboortehart deze voorkeursoptie met hun achterban. Vervolgens vindt besluitvorming hierover plaats en werkt Geboortehart het gekozen verdeelmodel verder uit. Het verdeelmodel gaat eerst als pilot draaien.

Geschreven door