Waarneemvergoeding eerstelijnsverloskunde

Project
28 april 2023

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) vroeg SiRM een onpartijdig advies op te stellen over de gewenste ondersteuning voor praktijkhouders en waarnemers bij het bepalen van de waarneemvergoeding. Dit deed SiRM in samenwerking met een werkgroep bestaande uit praktijkhouders en waarnemers.

In de eerstelijnsverloskunde voeren praktijkhouders en waarnemend verloskundigen onderhandelingsgesprekken over de waarneemvergoeding. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) bood praktijkhouders en waarnemers hiervoor een informatieblad en bijbehorend calculatieschema aan ter ondersteuning van het voeren van deze onderhandelingsgesprekken. Deze instrumenten warenal geruime tijd geleden ontwikkeld. De KNOV vroeg zich af of deze instrumenten nog aan de eisen van deze tijd voldoen en of er aanpassingen of nieuwe instrumenten gewenst zijn.

Daarom vroeg de KNOV SiRM om hier een onpartijdig advies over op te stellen. Het gaat om een advies over een mogelijk instrument dat zowel waarnemers als praktijkhouders helpt om een open en gelijkwaardig gesprek te voeren over de waarneemvergoeding.

De KNOV vroeg SiRM om in samenwerking met een werkgroep bestaande uit praktijkhouders en waarnemers tot een advies te komen. Hiervoor deden we deskresearch en voerden we interviews met de werkgroepleden. Daarnaast kwam de werkgroep vijf keer bijeen. Samen met de werkgroep haalden we informatie op over de goede punten en knelpunten in de huidige situatie en wat de gewenste situatie zou zijn voor de ondersteuning bij het bepalen van de waarneemvergoeding.

We stelden vast dat praktijkhouders en waarnemers behoefte hebben aan een andere rekentool bij het bepalen van de waarneemvergoeding en aanvullend een gespreksleidraad. Samen met de werkgroep stelden we een gespreksleidraad op en verkenden we verschillende opties voor een rekentool. De gespreksleidraad en de meest kansrijke optie voor de rekentool werkten we verder uit in ons advies aan de KNOV. SiRM heeft het advies aangeboden aan de KNOV en het bestuur van de KNOV heeft het advies overgenomen.

Geschreven door