Waarde van onderzoek in het St. Antonius ziekenhuis

Ter ere van het tienjarig bestaan van het onderzoekfonds heeft het St. Antonius ziekenhuis SiRM gevraagd de waarde van het uitgevoerde onderzoek in het ziekenhuis te berekenen. Om dit te doen zijn er negen kwantificeerbare high-impact onderzoeken geselecteerd en uitgewerkt op basis van interviews met de hoofdonderzoekers. De negen onderzoeken besparen het St. Antonius jaarlijks €1,6 miljoen en Nederland bijna €12 miljoen.

In 2010 richtte het St. Antonius ziekenhuis het onderzoekfonds op. Het fonds ontvangt donaties van bijna 7.000 donateurs, bedrijven en nalatenschappen. Met deze donaties is er in 2019 ruim €750.000 uitgekeerd aan onderzoekers van het St. Antonius. Ter ere van het tienjarig bestaan van het onderzoekfonds is SiRM gevraagd om de impact van het uitgevoerde onderzoek in kaart te brengen. Zowel de impact op gezondheidswinst als op kosten.

We zijn gestart met het in kaart brengen van het uitgevoerde onderzoek in de afgelopen tien jaar. Uit de ruim 250 aangeleverde onderzoeken selecteerden we vervolgens met hulp van de onderzoekers uit het ziekenhuis negen kwantificeerbare high-impact onderzoeken. We interviewden de hoofdonderzoekers over deze negen onderzoeken en stelden hen vragen over patiëntaantallen, implementatiegraad en kostenverandering. Op basis van deze inbreng berekenden we de impact en daarna legden we deze ter controle voor aan de hoofonderzoekers.

De negen onderzoeken besparen het St. Antonius jaarlijks €1,6 miljoen en Nederland bijna €12 miljoen. De onderzoeken zijn nu nog niet volledig geïmplementeerd in Nederland. Als dit wel gebeurt kan dit een extra besparing opleveren van €13 miljoen per jaar.

Naast het berekenen van de waarde van onderzoek kwamen procesmatige verbeterpunten naar voren. Zo adviseerde SiRM bijvoorbeeld om beter gegevens te verzamelen over de onderzoeken om zo analyses over de waarde van onderzoek in de toekomst te vergemakkelijken. Daarnaast is aangegeven dat multidisciplinaire ondersteuning voor onderzoekers wenselijk is . Tot slot kan het St. Antonius winst behalen met het aanjagen van bredere implementatie van de onderzoeksresultaten.

Downloads en links

Geschreven door