Publicaties

115 publicaties gevonden
Wis filters
Prijsstijgingen na ziekenhuisfusies. Is Nederland te klein?
Publicatie 14 december 2017
Nederlandse ziekenhuizen toch niet te groot?
Publicatie 10 december 2017
Verbeteren melding van personen met verward gedrag
Publicatie 1 december 2017
Methode Elsevier Weekblad's 'De beste ziekenhuizen 2017'
Publicatie 1 december 2017
Afbakening productmarkt ziekenhuiszorg
Publicatie 23 november 2017
Versterking inkoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen
Publicatie 16 november 2017
Passend vervoer voor personen met verward gedrag
Publicatie 8 november 2017
Ggz-triagewijzer
Publicatie 27 oktober 2017
Concentratie van IAT-zorg in Nederland
Publicatie 18 juni 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Publicatie 9 juni 2017
Eerste verkenning effecten hoofdlijnakkoorden
Publicatie 11 april 2017
Generieke module Acute Psychiatrie
Publicatie 30 maart 2017
Kwaliteitsindicatoren klinieken Elsevier
Publicatie 22 februari 2017
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Publicatie 5 april 2016
Contouren bekostiging wijkverpleging
Publicatie 10 november 2015
Informatiekaarten over mededinging in het sociale domein
Publicatie 30 oktober 2015
Transparantie oncologische zorg UMC's
Publicatie 19 juni 2015
Maatschappelijke Kosten Baten Afweging geboortezorg
Publicatie 15 april 2015