​Ter voorbereiding op het ingaan van een nieuwe Wet ambulancezorg (Waz) in 2020 dient het kabinet snel keuzes te maken over de inrichting van de ambulancezorg. Het ministerie van VWS heeft SiRM gevraagd een vergelijkende analyse uit te voeren van verschillende varianten voor ordening en financiering van de ambulancezorg vanaf 2020.

SiRM beveelt in het expert advies aan om de zorgverzekeraars of het ministerie van VWS aan te wijzen als regisseur van de ambulancezorg. Beide regisseurs hebben nadelen die grotendeels ondervangen kunnen worden door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) een niet-vrijblijvende adviserende rol te geven.

SiRM adviseert daarnaast om zowel publieke en private aanbieders met of zonder mogelijkheid tot winstuitkering de ambulancezorg te laten leveren.

Het ministerie van VWS is op basis van EU wetgeving verplicht om ambulancezorg aan te besteden. Zorgverzekeraars zijn bij de selectie van aanbieders van ambulancezorg vooralsnog niet verplicht om aan te besteden. Bij periodieke selectie door middel van aanbesteding is het van groot belang dat de continuïteit van zorg en veiligheid niet in het geding komt. Selecterende partijen kunnen dit waarborgen door een geschikte contractduur overeen te komen, door expliciete aandacht voor de continuïteit van zorg en veiligheid bij de selectie van de aanbieder en door het monitoren van kwaliteit op basis van indicatoren.

Downloads en links

Geschreven door