Kwaliteitsindicatoren
Menu

Ordening ambulancezorg 2020

​Een nieuw kabinet dient snel een keuze te maken over de inrichting van de ambulancezorg omdat in 2020 de nieuwe Wet ambulancezorg (Waz) in moet gaan. Het ministerie van VWS heeft SiRM gevraagd een vergelijkende analyse uit te voeren van verschillende varianten voor ordening en financiering van de ambulancezorg vanaf 2020.

SiRM beveelt in het expert advies aan om de zorgverzekeraars of het ministerie van VWS aan te wijzen als regisseur van de ambulancezorg. Beide regisseurs hebben nadelen die grotendeels ondervangen kunnen worden door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) een niet-vrijblijvende adviserende rol te geven.

SiRM adviseert daarnaast om zowel publieke en private aanbieders met of zonder mogelijkheid tot winstuitkering de ambulancezorg te laten leveren.

Het ministerie van VWS is op basis van EU wetgeving verplicht om ambulancezorg aan te besteden. Zorgverzekeraars zijn bij de selectie van aanbieders van ambulancezorg vooralsnog niet verplicht om aan te besteden. Bij periodieke selectie door middel van aanbesteding is het van groot belang dat de continuïteit van zorg en veiligheid niet in het geding komt. Selecterende partijen kunnen dit waarborgen door een geschikte contractduur overeen te komen, door expliciete aandacht voor de continuïteit van zorg en veiligheid bij de selectie van de aanbieder en door het monitoren van kwaliteit op basis van indicatoren.

Geschreven door

Saskia van der Erf
ir. Saskia van der Erf
Partner
Vooral actief in Acute zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Farmaceutische zorg
Bekijk profiel
Jan-Peter Heida
dr. Jan-Peter Heida
Partner
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Langdurige zorg en Eerstelijns zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600