Kwaliteitsindicatoren
Menu

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

SiRM heeft de bij de spoedzorg betrokken organisaties ondersteund bij het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden.

Publicatie 25 januari 2018

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is een landelijk kader voor de samenwerking tussen ketenpartners en beschrijft de minimale vereisen voor de regionale organisatie van de spoedzorg. Het richt zich op de hele keten voor acute zorg: acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg. Het kwaliteitskader benoemt hoe betrokken partijen met elkaar moeten samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg van goede kwaliteit te bieden. Het bevat nieuwe normen en bundelt bestaande normen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen: melding, triage, zorgcoördinatie,diagnostiek en behandeling, coördinatie en uitstroom.

Het kwaliteitskader is in april 2019 namens AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, Patiëntenfederatie, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland aangeboden aan Zorginstituut Nederland. De komende periode zullen de partijen werken aan de implementatie van de normen uit het kader.

Geschreven door

Geraline Boonzaaijer
Director
Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Maatschappelijke ondersteuning
Bekijk profiel
Saskia van der Erf
Partner Healthcare
Vooral actief in Acute zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Farmaceutische zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600