Kwaliteitsindicatoren
Menu

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

SiRM heeft de bij de spoedzorg betrokken organisaties ondersteund bij het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden.

Onderwerpen Kwaliteit Acute zorg

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is een landelijk kader voor de samenwerking tussen ketenpartners en beschrijft de minimale vereisen voor de regionale organisatie van de spoedzorg; Het kader beschrijft normen, richtlijnen en aanbevelingen voor de samenwerking van de schakels in de keten. Het kwaliteitskader biedt hiermee ruimte en richting om regionaal invulling te geven aan de organisatie van spoedzorg.

Het kwaliteitskader is in januari 2018 namens de bij de spoedzorg betrokken partijen aangeboden aan Zorginstituut Nederland. Partijen hebben hierbij aangegeven dat zij voorafgaand aan de implementatie een budget impact analyse wensen op (een aantal van) de nieuwe normen. Het doel hiervan is om de financiële en organisatorische consequenties van de nieuwe normen in kaart te brengen. Partijen stellen met elkaar een implementatieplan op voor de nieuwe normen in het kwaliteitskader. Het implementatieplan bevat de uiterlijke datum van realisatie van de nieuwe normen, beschrijft welke acties nodig zijn en welke partijen actie ondernemen bij de implementatie.

Geschreven door

Geraline Boonzaaijer
Geraline Boonzaaijer MSc
Senior consultant
Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Acute zorg
Bekijk profiel
Saskia van der Erf
ir. Saskia van der Erf
Partner
Vooral actief in Acute zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Farmaceutische zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600