Voor Elsevier Weekblad vergeleek SiRM de score van particuliere klinieken op basis van 251 indicatoren die zijn vastgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorginstituut Nederland. Voor het onderzoek zijn twaalf verschillende behandelingen bekeken en hebben 231 klinieken een score gekregen.

Voor de analyse hanteren we een zorgvuldige methode, beschreven in ons toelichtingsdocument. De hoofdpunten uit ons toelichtingsdocument vindt u hier. De resultaten en vergelijking van klinieken staan in Elsevier Weekblad.

SiRM is transparant in hoe de scores voor Elsevier Weekblad worden berekend. We publiceren jaarlijks een verantwoordingsdocument.

SiRM ondersteunt Elsevier weekblad bij het onderzoek ‘De beste klinieken’ naar de kwaliteitsindicatoren over Nederlandse klinieken. De gebruikte indicatoren komen uit twee verzamelingen:

  • De basisset particuliere klinieken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  •  De Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland: Zorginzicht (ZI)

De IGJ heeft haar vragen verdeeld over 29 indicatorsets in vijf thema’s (exclusief diagnostische centra en keel-, neus, en oorheelkundige ingrepen die door ons niet zijn meegenomen). Binnen de ZI data zijn alleen de indicatorsets geselecteerd die relevant zijn voor deze analyse. Dit zijn in totaal tien indicatorsets. Wij hebben per behandeling bepaald welke thema’s en indicatorsets relevant zijn. De uiteindelijke score voor de kliniek wordt per behandeling berekend.

Alle indicatoren worden ook ingedeeld in verschillende categorieën. De categorie ‘visitatie’ is er als nieuwe categorie bijgekomen, omdat binnen de IGJ data veel vragen met betrekking tot het visiteren van klinieken worden gesteld en deze niet goed bij één van de bestaande categorieën passen.

Eindscore: Bollensystematiek verdeelt de totale groep in vieren

De eindscore van een kliniek wordt per behandeling uitgedrukt in één tot vier bollen. De bollen zijn een weergave van de score van de kliniek ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. De uitslag kwalificeert klinieken dus niet als ‘slecht’ of ‘goed’ in absolute zin.

Selectie van indicatoren: Doe wat je doet goed!

Voor de berekening nemen we zoveel mogelijk indicatoren mee. Op deze manier scoren klinieken op alle zorg waar indicatoren voor zijn aangeleverd en worden ze vergeleken met andere klinieken die dezelfde behandeling uitvoeren. Voor indicatoren die niet zijn aangeleverd (doordat bijvoorbeeld deze zorg niet geleverd wordt), worden klinieken niet bestraft.

In de selectie zijn alleen indicatoren opgenomen die door tenminste 9 klinieken zijn aangeleverd. Daarnaast moet duidelijk zijn of een hogere waarde betere of juist slechtere kwaliteit vertegenwoordigt. De indicatoren bestaan ook dit jaar voornamelijk uit structuurindicatoren (73%).

Methode van onderzoek

In dit onderzoek worden indicatoren met tekstuele antwoorden gecombineerd tot samengestelde indicatoren met behulp van zogenaamde rekenregels. De samengestelde indicatoren worden eerst geschaald naar een uniforme schaal (z-score). De z-scores van alle indicatoren worden vervolgens gewogen bij elkaar opgeteld.

Voor deze analyse zijn geen uitkomstindicatoren geselecteerd, omdat er te weinig uitkomstindicatoren bruikbaar zijn voor analyse. Hierdoor zijn er geen indicatoren ontvankelijk voor toeval geselecteerd. Rondom de samengestelde score wordt dus geen betrouwbaarheidsinterval bepaald.

Downloads en links

Geschreven door