Kwaliteitsindicatoren
Menu

GGz-triagewijzer

Als onderdeel van de Generieke module Acute Psychiatrie, de zorgstandaard voor de acute psychiatrie die begin 2017 opgeleverd is, heeft SiRM met hulpverleners een GGz-triagewijzer ontwikkeld. Op basis van de GGz-triagewijzer kan de voorwacht van de GGz-crisisdienst inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).

In 2017 heeft SiRM, op basis van ervaringen van een aantal crisisdiensten met triageren, de GGz-triagewijzer aangescherpt. Daarnaast heeft SiRM, in samenwerking met een appbouwer, de app ‘GGz-triagewijzer’ ontwikkeld om de triagewijzer toegankelijk te maken voor de voorwacht van de crisisdienst. De app is te vinden in relevante webapplicatieshops (IOS en Android) en beschikbaar op de computer (browsers Google Chrome en Firefox). De GGz-triagewijzer wordt momenteel door 17 crisisdiensten geïmplementeerd in een ‘pilotimplementatie’ gesubsidieerd door ZonMw.

Geschreven door

Geraline Boonzaaijer
Geraline Boonzaaijer
Senior consultant
Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Acute zorg
Bekijk profiel
Saskia van der Erf
Partner Healthcare
Vooral actief in Acute zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Farmaceutische zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600