Als onderdeel van de Generieke module Acute Psychiatrie, de zorgstandaard voor de acute psychiatrie die begin 2017 opgeleverd is, heeft SiRM met hulpverleners een GGz-triagewijzer ontwikkeld. Op basis van de GGz-triagewijzer kan de voorwacht van de GGz-crisisdienst inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).

In 2017 heeft SiRM, op basis van ervaringen van een aantal crisisdiensten met triageren, de GGz-triagewijzer aangescherpt. Daarnaast heeft SiRM, in samenwerking met een appbouwer, de app ‘GGz-triagewijzer’ ontwikkeld om de triagewijzer toegankelijk te maken voor de voorwacht van de crisisdienst. De app is te vinden in relevante webapplicatieshops (IOS en Android) en beschikbaar op de computer (browsers Google Chrome en Firefox). De GGz-triagewijzer wordt momenteel door 17 crisisdiensten geïmplementeerd in een ‘pilotimplementatie’ gesubsidieerd door ZonMw.

Downloads en links

Geschreven door