SiRM heeft samen met de betrokken ketenpartners in de acute psychiatrie een zorgstandaard voor de acute psychiatrie ontwikkeld. De generieke module Acute Psychiatrie beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben.

In de generieke module hebben partijen afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden per hulpverlener per stap in de keten. Daarnaast zijn een aantal kernafspraken voor de hulpverlening gemaakt. Een belangrijk onderdeel van de generieke module is de GGz-triagewijzer.

Op basis van de GGz-triagewijzer kan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s). De GGz-triagewijzer wordt in 2017 in de praktijk getest.

Aanleiding ontwikkeling generieke module

Uit een knelpuntenanalyse van SiRM begin 2015 in opdracht van VWS en de betrokken ketenpartijen bleek dat er verschillende knelpunten bestonden in de acuut psychiatrische hulpverleningsketen. De sector heeft acht knelpunten prioriteit gegeven. Minister Schippers (VWS) heeft opgeroepen om een deel van deze knelpunten op te lossen door een zorgstandaard voor de acute psychiatrie te ontwikkelen. Met de ontwikkeling van de generieke module Acute Psychiatrie hebben ketenpartijen hier gehoor aan gegeven.

Downloads en links

Geschreven door