Publicaties

96 publicaties gevonden
Wis filters
Actie-agenda ouderenzorg
Publicatie 9 april 2019
Tariefregulering voor kleinverbruikers van warmtenetten
Publicatie 8 februari 2019
Vergrijzing vraagt om creativiteit
Publicatie 12 januari 2019
Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2018'
Publicatie 14 november 2018
Mededingingsprobleem geldt niet voor elk type ziekenhuiszorg
Publicatie 11 oktober 2018
Evaluatie ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek
Publicatie 26 september 2018
MIND Kennisagenda
Publicatie 16 september 2018
Effecten van de verhoging van het lage BTW tarief in de cultuursector
Publicatie 22 juni 2018
Evaluatie betaaltitels Organisatie & Infrastructuur
Publicatie 21 juni 2018
Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen
Publicatie 18 juni 2018
Beter Thuis
Publicatie 10 mei 2018
Klinieken vergeleken
Publicatie 19 april 2018
Versterk zorgfunctie openbaar apothekers met patiëntgerichte bekostiging
Publicatie 6 april 2018
Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid
Publicatie 20 maart 2018
Next level gezondheidszorg - Hoe het beter en efficiënter kan
Publicatie 15 maart 2018
Drukte op de SEH vergt integrale aanpak
Publicatie 10 februari 2018
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Publicatie 25 januari 2018
Prijsstijgingen na ziekenhuisfusies. Is Nederland te klein?
Publicatie 14 december 2017