Publicaties

116 publicaties gevonden
Wis filters
Gevolgen Fair Practice Code voor culturele sector
Publicatie 5 juni 2020
Plan van aanpak voor opschaling reguliere zorg tijdens covid-19
Publicatie 8 april 2020
Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2019'
Publicatie 13 november 2019
Evaluatie ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen
Publicatie 5 november 2019
Scenario's ouderenzorg in beeld - Sectorbeeld ouderenzorg naar 2030 en 2040
Publicatie 27 oktober 2019
Maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid
Publicatie 19 september 2019
Gelijkgerichtheid stimuleert Juiste Zorg op de Juiste Plek
Publicatie 29 juli 2019
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ geëvalueerd
Publicatie 29 juli 2019
Ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie 2016-2018
Publicatie 4 juli 2019
Uitkeren van dividend in de zorg
Publicatie 3 juli 2019
Warmtenet kun je niet als 'open' net beschouwen, zoals gemeenten doen
Publicatie 1 juli 2019
Tariefregulering voor kleinverbruikers van warmtenetten
Publicatie 8 februari 2019
Museumjaarcijfers 2018
Publicatie 25 maart 2020
Gevolgen van de Fair Practice Code in de cultuursector
Publicatie 24 maart 2020
Inventarisatie initiatieven Zorgevaluatie en Gepast gebruik
Publicatie 24 juni 2019
Gebruik verschillende vormen van ondersteuning tijdens ggz-wachttijd
Publicatie 31 mei 2019
Op weg naar het nieuwe normaal
Publicatie 16 mei 2019
Versnellingsagenda’s voor Juiste Zorg op de Juist Plek voor vier aandoeningen
Publicatie 9 mei 2019