Voor ziekenhuizen kan anno 2021 een digitale strategie niet ontbreken. Maar waar begin je met zo’n breed thema? Hoe blijf je door de bomen het bos zien? Wat bepaalt waar je de energie van de organisatie gericht op inzet? Daarover organiseerden SiRM en Franciscus de ontbijtsessie ‘Digitaal voor elkaar!’.

Om op het thema digitalisering in de zorg van elkaar te leren, organiseerden SiRM en Franciscus 13 oktober de ontbijtsessie ‘Digitaal voor elkaar!’. Samen met onder andere bestuurders van zorgorganisaties en zorgverzekeraars wisselden we kennis en ervaring uit. In break-outs werd besproken welke digitale initiatieven in organisaties prioriteit hebben en hoe organisaties patiënten kunnen stimuleren tot een 'digitale mindset'.

Door de bomen het bos blijven zien met een raamwerk digitale zorg

Hoe begin je met een breed begrip als digitalisering? En hoe creëer je structuur in de vele mogelijkheden die digitalisering de gezondheidszorg biedt?

Een manier om het thema digitalisering te structuren is om de waarde ervan voor de patiënt in drie categorieën inzichtelijk te maken: het registreren, het analyseren en het behandelen. Bij registreren gaat het om het informatiestelsel dat de patiënt en zorgverlener toegang biedt tot eenduidig geregistreerde en veilig opgeslagen gegevens. Vanuit het informatiestelsel worden de gegevens uit diverse bronnen via health analytics (waaronder AI en datamining) geanalyseerd. Zo wordt het zorgproces voor de patiënt geoptimaliseerd. De analyses worden vervolgens gebruikt bij het behandelen van en de interactie met de patiënt.

Prioriteit bepalen voor gerichte inzet van energie

Via dit raamwerk creëer je overzicht en structuur voor het bouwen van een digitale strategie. Maar hoe zet je de energie van de organisatie vervolgens gericht in? SiRM maakte met Franciscus onderscheid tussen vier soorten digitale mogelijkheden. Behalve het aanbrengen van prioriteit helpt dit ook om de wildgroei van digitale oplossingen terug te dringen. Overzichtelijker voor de patiënt, de professional en de organisatie.

In bijgaande publicatie geven we een aantal handvatten waarmee je zelf een digitale strategie kunt vormen. Ook delen we de key take-aways die uit de break-outs tijdens de ontbijtsessie naar voren kwamen.

Downloads en links

Geschreven door