Eerste verkenning effecten hoofdlijnakkoorden

SiRM, het Talma Instituut en de Celsus Academie hebben een eerste verkenning naar de effecten van de hoofdlijnakkoorden uitgevoerd onder bestuurders van zorgaanbieders. De verkenning is door VWS gepubliceerd.

De belangrijkste conclusies zijn dat de hoofdlijnakkoorden hebben bijgedragen aan beheersing van de zorgkosten. Ze hebben bestuurders geholpen om een ‘sense of urgency’ voor veranderingen in hun organisaties te creëren. 

De geïnterviewde zorgbestuurders vinden dat de gesprekken met zorgverzekeraars te veel over geld gaan en te weinig over de zorginhoud, zoals gepast gebruik en substitutie.

Het Ministerie van VWS heeft het rapport gepubliceerd als bijlage bij een advies van de Technische Werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven.

Downloads en links

Geschreven door