SiRM Insight

De impact van vergrijzing op de zorg is groot, maar daarin is Nederland niet bijzonder

Vergrijzing was, is en blijft een centraal thema voor de Nederlandse samenleving. Zeker voor de zorg. Het is daarom nuttig te beseffen dat we niet de enigen in Europa zijn die hiermee te maken hebben. Sterker, het percentage 65-plussers in Nederland lag in 2017 met 18% onder het gemiddelde van 26 door de OECD onderzochte landen (gemiddeld 19%). In Finland, Portugal, Duitsland, Griekenland en Italië lag het percentage in 2017 al tussen de 21% en 22%. Daarmee lopen ze dus enkele jaren voor op ons. Laten we niet vergeten daar ons voordeel mee te doen.

In 2017 was ongeveer 18% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 en 4% zelfs ouder dan 80 jaar. Wanneer er over vergrijzing gesproken wordt, ligt de focus overwegend op het eigen land. Maar hoe zijn de tinten grijs verspreid over de rest van Europa?

De bevolking van de geanalyseerde 26 Europese landen bestaat voor 19% uit personen boven de 65 jaar. Hier valt Nederland met 18% dus net onder. De meeste Europese landen hebben met een percentage 65-plussers tussen 18% en 20% een redelijk vergelijkbare vergrijzing, maar zowel aan de boven- als onderkant zijn er uitschieters. Zo heeft Italië net 22% de meeste ouderen in Europa, terwijl de lijst wordt afgesloten door het relatief jonge Ierland met 13%.

Er wordt al veel nagedacht hoe de zorg voor deze groeiende groep ouderen in ons land geborgd kan worden. Hierbij kunnen we wellicht wijze lessen leren van onze Europese buren.

Geschreven door