SiRM Insight

De verschillende regio-indelingen in de zorg maken regionale organisatie van zorg extra uitdagend

Als voorbeeld kijken we hier naar de acute zorg organisatie, waarbij in ieder geval de acute GGZ, politie, ambulance en het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) een rol spelen. Zoals in onderstaande plaat te zien is, hebben de meeste acute GGZ-regio’s te maken met meerdere veiligheidsregio’s en meerdere ROAZ-regio’s. En dat geldt andersom net zo. Om met allemaal een even liefdevolle band te onderhouden, zullen er vandaag door de meeste betrokkenen dus meerdere Valentijnskaarten verstuurd moeten worden!

In de plaat zijn de acute GGZ-regio’s met gekleurde vlakken aangegeven. Met een dikke zwarte lijn zijn de ROAZ-regio’s aangegeven. Met dunnere zwarte lijnen zijn vervolgens de grenzen van de veiligheidsregio’s aangegeven, voor zover deze niet overlappen met de ROAZ-regio’s.

Geschreven door