SiRM Insight

Digitale zelftriage: minder én kortere consulten

De OLVG-app voor zelftriage wordt inmiddels landelijk uitgerold om corona-gevallen sneller op te sporen. Ook na de corona-crisis kan digitale zelftriage echter veel winst opleveren. In de vorige plaat van de week lieten we al zien hoeveel het aantal HAP-consulten teruggebracht kan worden. Deze week laten we zien dat ook veel te winnen is als uit de app wel het advies komt de HAP te bellen. De vragenlijst uit de app hoeft dan in principe niet nog en keer doorgenomen te worden. De tijdswinst op de HAP is hierdoor bijna even groot als de winst door de afname van het aantal consulten. Een belangrijk aandachtspunt bij toekomstige implementaties dus.

In de vorige plaat van de week hebben we het effect van digitale zelftriage gezien op het aantal telefonische consulten. Als huisartsenposten de digitale zelftriage binnen hun organisatie implementeren zou dit ook tijdwinst per consult kunnen opleveren. Door de implementatie kunnen huisartsenposten de gegevens uit de digitale zelftriage inzien zodra iemand belt en hoeven ze de vragen niet opnieuw te stellen. In totaal kan het aantal belminuten afnemen met 39%. Een bijkomend voordeel van de implementatie van de digitale zelftriage is dat bij een wachtrij de HAP-consulenten kunnen prioriteren naar urgentie op basis van de uitkomst van de digitale zelftriage. Hierdoor worden de meest urgente meldingen als eerst behandeld.

We verwachten dus naast een vermindering in telefonische consulten ook dat de consulten effectiever kunnen worden. De patiënt heeft immers zijn ingangsklachten al in de app ingevuld, zodat de HAP-consulent deze vragen niet nog eens hoeft te stellen. Wij gaan er in ons model vanuit dat dit gemiddeld twee minuten besparing oplevert. Op basis van een interview met een expert gaan we ervan uit dat het uitvragen van ingangsklachten en het checken van persoonlijke gegevens gemiddeld drie minuten in beslag neemt. In het model nemen we aan dat een besparing van twee minuten mogelijk is, omdat de HAP-consulent de informatie uit de digitale zelftriage nog wel tot zich moet nemen. De besparing geldt enkel voor consulten voor patiënten met digitale zelftriage. Voor de 20% van de patiënten (bijvoorbeeld ouderen) die geen gebruik maken van de digitale zelftriage, is geen besparing in tijd opgenomen. Daarnaast zijn we er in deze berekening vanuit gegaan dat één consult gemiddeld 7 minuten duurt.

Geschreven door