SiRM Insight

Nederlanders verlenen relatief veel mantelzorg, maar...

Op de voorpagina van De Volkskrant van 29 januari jl. droeg Ronald Schmidt van branchevereniging ActiZ mantelzorg aan als één van de manieren om de ouderenzorg in de toekomst houdbaar te houden. Dat deed ons denken aan onderstaande plaat over het aantal mantelzorgers in OESO-landen. Wat blijkt? Nederland doet mee met de besten als het gaat om het totaal aantal mantelzorgers per inwoner, maar bungelt onderaan als het gaat om het aantal mantelzorgers dat dit dagelijks doet.

In haar ‘Health at a Glance’ rapportage uit 2017 vergeleek de OESO het aandeel mantelzorgers onder 50-plussers in lidstaten. Daarbij valt op dat Nederland relatief veel mantelzorgers kent, maar dat zij relatief weinig dagelijks zorg verlenen. Wat dat betreft kunnen we mogelijk nog wat leren van de landen om ons heen. Als we met mantelzorg de ouderenzorg houdbaar willen houden, zullen we dat vaker moeten gaan doen.

Geschreven door