SiRM Insight

Gezondheidszorg en sociale zekerheid bovenaan maatschappelijk verlanglijstje Nederlander

In de week van de verlanglijstjes richten wij ons op het maatschappelijke verlanglijstje van de Nederlander: Op welke thema’s zouden Nederlanders het liefst ontwikkelingen zien, voor zichzelf en voor het land?

In onderstaande grafiek is uitgezet welk aandeel van de Nederlanders een gegeven thema als één van de twee belangrijkste thema’s ziet – voor Nederland op de horizontale as en voor zichzelf op de verticale as. We hebben daarbij zowel het gemiddelde als de spreiding in deze percentages over de afgelopen 10 jaar weergegeven. De gegevens komen uit de halfjaarlijkse Eurobarometer van de Europese Commissie.

Enkele interessante inzichten die hieruit volgen zijn:

  • Gezondheidszorg en sociale zekerheid staan ruim bovenaan het lijstje, zowel voor onszelf als voor Nederland. Bovendien is de spreiding relatief klein, wat betekent dat het belang van deze thema’s weinig gevoelig is voor de actuele maatschappelijke situatie.
  • De thema’s Economische situatie, Werkloosheid, Immigratie en Misdaad zijn volgens ons veel belangrijker voor Nederland dan voor onszelf. Bovendien is de waardering van deze thema’s erg afhankelijk van het moment (denk aan economische- of vluchtelingencrises)
  • De thema’s Stijgende prijzen, inflatie, kosten van levensonderhoud en Onderwijs worden juist bijna twee keer zo vaak belangrijk gevonden voor onszelf als voor Nederland.

Wat voor conclusies hieruit getrokken moeten worden laten we graag aan u!

Geschreven door