SiRM Insight

Vergrijsde gemeentes zijn niet de gemeentes waar het aantal 65-plussers het snelst toeneemt

Bij vergrijzing denk je al gauw aan Limburg, Zeeland, de Achterhoek of Oost-Groningen. Toch zijn de gebieden waar het aantal 65-plussers naar verwachting het snelst toe gaat nemen niet per se de gebieden waar de vergrijzing op dit moment het grootst is. Sterker: hoe meer 65-plussers er nu in een gebied wonen, hoe kleiner de groei van het aantal 65-plussers in de toekomst. Zo gaat de vraag naar ouderenzorg in de Flevopolder, Amsterdam en Zoetermeer waarschijnlijk veel sterker toenemen dan in bovengenoemde gebieden.

In onderstaand kaartje is te zien in welke Nederlandse gemeentes het aantal 65-plussers het snelst toeneemt tussen nu en 2030. In de grafiek zijn alle gemeentes van Nederland weergegeven naar het aandeel 65-plussers en groei in het aantal 65-plussers, en is de trendlijn weergegeven.

Geschreven door