SiRM Insight

Vooral hogere kosten voor een oudere patiënt leiden tot sterke stijging totale zorgkosten

Door veelgenoemde termen als “boomers”, “vergrijzing” en “de grijze golf” is het voor de meeste mensen wel duidelijk dat in de komende 10 jaar, het aantal ouderen flink gaat toenemen in Nederland (eerste figuur). Misschien minder bekend, is dat de uitgaven per persoon voor curatieve zorg verschillen per leeftijdscategorie (tweede figuur). De uitgaven per oudere liggen veel hoger dan bij de andere leeftijdscategorieën. Dit komt doordat de meeste zorgkosten in het laatste levensjaar worden gemaakt, wat ervoor zorgt dat de totale curatieve uitgaven nog harder zullen stijgen dan het aantal ouderen (derde figuur).

Om deze uitgaven te temperen denken veel ziekenhuizen na over welke zorg uit het ziekenhuis verplaatst kan worden naar de eerste lijn of thuissituatie. Partijen zijn nu al bezig met initiatieven hiervoor. Voorbeelden hiervan zijn HartWacht en COPD thuis, waarbij patiënten thuis worden gemonitord. Vaak brengen dit soort initiatieven ook voordelen met zich mee voor de patiënt, bijvoorbeeld doordat deze niet meer naar het ziekenhuis hoeft te reizen. Om de extra zorgvraag de komende jaren op te vangen zal echter veel meer innovatie nodig zijn.

Geschreven door