SiRM Insight

Concentratie van prostaatkankerbehandeling werkt

Insight
12 december 2019

Oefening baart kunst, dat is het idee achter concentratie van zorg. In hoeverre dit in de praktijk klopt, en welke impact de concentratie heeft op reistijden en aanbod van zorg, verschilt per situatie. Hieronder een mooie casestudy: prostaatkankerbehandeling.

Uit onderzoek bleek dat het aantal bestellingen van incontinentiemateriaal ná een prostaatkankeroperatie sterk afhankelijk is van de behandellocatie. Bij patiënten die een prostatectomie hadden ondergaan in een centrum met hoge volumes, zagen de onderzoekers een lager aantal declaraties in incontinentiemateriaal. Misschien maar goed dat de volumenormen de afgelopen jaren sterk zijn aangescherpt: vorig jaar van 20 naar 50 en begin dit jaar naar 100. Door aanscherping van de norm hebben in 2018 al drie ziekenhuizen aangegeven de operatie vanaf 2020 niet meer uit te voeren.

Toevoegingen:

  • De concentratie heeft tot nog toe maar weinig effect op de gemiddelde reistijd voor patiënten: gemiddeld reizen zij tegenwoordig slechts 5 minuten extra voor de behandeling ten opzichte van 2012. Dat zal voor velen toch wel opwegen tegen een grotere kans op incontinentie.
  • Zorgverzekeraar CZ vond eerder dit jaar de volumenorm van 100 nog te voorzichtig. Bij een volumenorm van 100 hoeft er theoretisch gezien geen ziekenhuis te stoppen met de behandeling, omdat er in totaal circa 2.600 operaties per jaar worden uitgevoerd. Bij een volumenorm van 200, zou dus zeker de helft van de ziekenhuizen die de operatie nu nog uitvoeren, moeten stoppen.
  • Voor meer informatie, zie Elsevier Weekblad ‘Beste Ziekenhuizen’ van 16 november 2019.

Geschreven door