SiRM Insight

Toename aantal buitenpoliklinieken heeft de bereikbaarheid van ziekenhuiszorg vergroot

Insight
18 april 2023

Het aantal buitenpoliklinieken is de afgelopen twee decennia sterk gegroeid. Deze toename heeft voor 7 miljoen mensen geleid tot meer dan een halvering van de reistijd naar de dichtstbijzijnde locatie met ziekenhuiszorg: van gemiddeld 15 naar 7 minuten. Voor de overige 11 miljoen mensen is de reistijd tot de dichtstbijzijnde locatie met ziekenhuiszorg gelijk gebleven. De groei van het aantal buitenpoli’s heeft voor een deel van hen naar verwachting wel meer keuzemogelijkheden geboden.

Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden en concurreren zorgaanbieders met elkaar. Vanaf dat moment is het aantal buitenpoliklinieken in Nederland flink toegenomen: van 37 in 2005 naar 145 in 2022. Een buitenpolikliniek is een locatie naast de hoofdlocatie van het ziekenhuis waar een deel van de ziekenhuiszorg wordt aangeboden. Je kan hier bijvoorbeeld terecht voor een poliklinische behandeling, consult met een arts of een controle dichterbij huis.

De groei van het aantal buitenpoliklinieken heeft voor een deel van de Nederlanders geleid tot een toename van de bereikbaarheid van ziekenhuiszorg. Voor 7 miljoen mensen heeft de groei van het aantal buitenpoli’s geleid tot een halvering van de reistijd. De gemiddelde reistijd met de auto naar de dichtstbijzijnde ziekenhuislocatie is voor hen (in 2022) 7 minuten en zou in een situatie zonder buitenpoli’s 15 minuten zijn geweest. Deze groep profiteert dus van een gemiddelde reistijdwinst van 8 minuten door de komst van buitenpoli’s.

Deze reistijdwinst verschilt binnen deze groep van 7 miljoen mensen: voor circa 1,7 miljoen is dit tussen de 11 en 20 minuten en voor een kleine 150.000 mensen meer dan 20 minuten. Op vier plekken in Nederland levert een buitenpolikliniek een reistijdbesparing van 25 tot 35 minuten op. Dit betreft de buitenpoli’s op Schouwen-Duiveland, in de Noordoostpolder, in Noordoost Twente en op Texel. In totaal gaat dit om ruim 50.000 personen (0,3% van de totale bevolking in Nederland).

Voor de overige 11 miljoen Nederlanders heeft de groei van het aantal buitenpoliklinieken geen reistijdwinst opgeleverd. Voor (een deel van) deze groep heeft de toename in het aantal buitenpoli’s naar verwachting wel geleid tot meer keuzemogelijkheden binnen een vergelijkbare reistijd.

Geschreven door