SiRM Insight

Het aantal werkenden per oudere (80+) neemt al sinds het jaar 2000 sterk af

Onder ‘kerstplaat’ verstaan we bij SiRM geen product van Mariah Carey, maar de kerstversie van onze plaat van de week. Deze week kijken we – geïnspireerd door de Nederlandse bevolkingspiramide, die ooit op een reguliere kerstboom leek maar inmiddels aardig topzwaar begint te worden – naar de draagkracht van de stam van de bevolkingspiramide: met hoeveel werkenden kunnen we gemiddeld de zorg en aandacht voor een 80-jarige delen?

In onderstaande grafiek is aangegeven hoe het aantal werkenden (20 - AOW-leeftijd) per oudere (80+) zich de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld en de komende 20 jaar naar verwachting zal ontwikkelen. Wat daarbij opvalt, is dat deze draagkracht al sinds het jaar 2000 sterk aan het afnemen is, terwijl de baby(kerst)boomers pas vanaf 2025 80 zullen worden. Dit heeft voornamelijk te maken met de toegenomen levensverwachting, die juist rond het jaar 2000 richting de 80 ging.

Enkele overige opmerkingen bij deze plaat:

  • De huidige presentatie van de plaat geeft aan met hoeveel werkenden men de zorg voor een oudere moet delen. Dit is voor bijvoorbeeld mantelzorg een relevante maat. De omgekeerde maat (het aantal 80-plussers per werkende) kan in andere gevallen relevanter zijn. In die plaat komt het babyboom-effect wel sterker naar voren.
  • Hoe dan ook is het babyboom-effect minder prominent voor 80-plussers dan voor 65-plussers, omdat voor laatstgenoemde de opschuivende levensverwachting geen grote rol speelt.
  • Voor de impact hiervan op de ouderenzorg, zie ons rapport Scenario's ouderenzorg in beeld.

Geschreven door