SiRM Insight

Ook na correctie voor leeftijd en geslacht verschillen zorgkosten per inwoner sterk tussen ziekenhuisregio's

De gemiddelde kosten voor medisch-specialistische zorg (msz) per persoon (op basis van Vektis 2018) lopen in Nederland uiteen tussen ziekenhuisregio’s. Zelfs na correctie voor de leeftijdsopbouw in de regio is dit het geval. In onderstaande figuur geven we per ziekenhuisregio de gemiddelde msz kosten per inwoner weer gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. De ziekenhuisregio's zijn de adherentiegebieden van de ziekenhuizen: het gebied waarin het ziekenhuis voor de inwoners (qua reistijd) het dichtstbijzijnd is.

De gemiddelde kosten van de medisch-specialistische zorg per inwoner in Nederland zijn €1359. Ze variëren echter tussen de adherentiegebieden van ziekenhuizen van €1.150 tot €1.550 euro. Als heel Nederland in het adherentiegebied van het ‘duurste’ ziekenhuis woonde, zouden de totale msz-kosten €26,7 miljard zijn. Maar als iedereen in het adherentiegebied van het 'goedkoopste' ziekenhuis woonde, zouden deze kosten 'maar' €19,7 zijn. Een verschil van bijna €7 miljard.

Onderstaand kaartje geeft de gemiddelde msz kosten per inwoner per ziekenhuis, waarbij is gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw. Er wordt dus gerekend alsof elk ziekenhuis een gelijke representatie (in geslacht en leeftijd) van de Nederlandse bevolking bedient. De kosten per inwoner zijn vervolgens toegerekend aan de ziekenhuisregio van het ziekenhuis dat qua reistijd het dichtstbij ligt. Dit gaat er dus vanuit dat de marktaandelen van ziekenhuizen steeds 100% zijn in de postcodes waarvoor het ziekenhuis het dichtstbijzijnd is (wat in de praktijk natuurlijk niet het geval is).

Het geobserveerde verschil kan een interessant startpunt zijn om andere verklarende factoren dan leeftijd en geslacht te onderzoeken, zoals: de gezondheidstoestand in de regio, het marktaandeel van het ziekenhuis, het verwijsgedrag van huisartsen, etc.

We zien vooral in de regio van Rotterdam, in Oost-Groningen, Oost-Drenthe en in Limburg hogere gemiddelde msz-kosten. Hierbij speelt waarschijnlijk de gemiddelde gezondheidstoestand van de bevolking (die sterk samenhangt met sociaaleconomische factoren als inkomen en opleidingsniveau) in deze gebieden een rol.

Geschreven door