Onderzoek naar uitkeren van dividend in de zorg

Project
1 juni 2019

SIRM en Finance Ideas onderzochten in opdracht van VWS het uitkeren van dividend in de zorg. De Minister heeft ons rapport op 9 juli 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd en het is gebruikt bij het standpunt van het kabinet over dividend uitkeren in de zorg.

Mag zorg een for-profit sector zijn? Deze vraag houdt de gemoederen in Den Haag al lang bezig. Sommige partijen willen meer mogelijkheden voor uitkeren van dividend, andere partijen willen dat juist verbieden. SiRM en Finance Ideas wonnen de aanbesteding voor een onderzoek naar de voor- en nadelen hiervan. Met Finance Ideas werkt SiRM vaker samen.

We brachten de huidige praktijk in kaart en deden een effectanalyse van mogelijke verandering van regelgeving. We werkten met een database met financiële cijfers van zorgaanbieders om de huidige praktijk in kaart te brengen. Deze publieke database is opgenomen in onze eigen ‘Sogiz’-database. Sogiz (SiRM openbare gegevens in de zorg) koppelt ruim tien openbare databases, waardoor we interessante verbanden kunnen onderzoeken. We werken daarvoor met R, wat veel krachtiger is dan Excel. Met Sogiz analyseerden we hoeveel dividend er in de afgelopen jaren eigenlijk uitgekeerd is door verschillende soorten zorgaanbieders, en de impact daarvan op financiële parameters (zoals marge, EBITDA, ICR en solvabiliteit). We raamden ook of zorgaanbieders wel voldoende investeringsruimte hebben voor de komende vijf jaar, gegeven de verwachte groei en de benodigde investeringen in vastgoed en andere zaken.

De effectanalyse betrof een kwalitatief onderzoek. We onderzochten wetenschappelijke publicaties een eerdere rapporten over for-profit zorg. Bovendien spraken we met meer dan twintig betrokkenen. Ook konden we sparren met een klankbordgroep die drie keer bijeenkwam en feedback gaf op ons rapport.

Ons rapport is aan de Tweede Kamer gestuurd, en is gebruikt bij het standpunt van het kabinet over dividend uitkeren in de zorg.

Geschreven door