Evaluatie van de ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen

In opdracht van de ACM evalueerde SiRM de leidraad gezamenlijke inkoop MSZ-geneesmiddelen. We concludeerden dat duiding van de mededingingsregels heeft geholpen, maar dat het geen panacee is voor lagere prijzen. De aanscherping van de leidraad kan de werking verder versterken. De ACM gaat daarmee aan de slag.

In juni 2016 bracht de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg (MSZ) uit. Met de leidraad wil de ACM marktpartijen in staat stellen beter gebruik te maken van de mogelijkheden die de concurrentieregels voor gezamenlijke inkoop bieden, door duidelijkheid te geven over wat wel en niet gezamenlijk kan. De ACM verwacht dat er met meer gezamenlijke inkoop lagere prijzen voor geneesmiddelen en betere voorwaarden worden bedongen, die ten goede kunnen komen aan patiënten en verzekerden.

In de leidraad heeft de ACM opgenomen om deze na drie jaar te evalueren. De ACM heeft SiRM gevraagd om de evaluatie uit te voeren en te onderzoeken wat het effect is van de leidraad en welke mogelijkheden voor verbetering of uitbreiding van de leidraad er zijn.

We hebben deskresearch gedaan en circa 25 interviews gevoerd. We spraken ziekenhuisapothekers, zorgverzekeraars, inkopers van medische hulpmiddelen en brancheorganisaties betrokken bij gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen, en van medische hulpmiddelen.

We concludeerden dat duiding van de mededingingsregels heeft geholpen, maar dat het geen panacee is voor lagere prijzen van MSZ-geneesmiddelen. Aanscherping van de leidraad kan de werking ervan iets verder versterken. Door de veilige haven te verruimen, kan de terughoudendheid om samen te werken afnemen. Naast geneesmiddelen, kan een leidraad ook ingaan op de ruimte voor gezamenlijke inkoop van medische hulpmiddelen. Een leidraad kan verdere samenwerking op inkoop van hulpmiddelen versnellen met de aandacht die het genereert.

De ACM heeft aangegeven de leidraad te gaan verduidelijken op basis van de evaluatie van SiRM. Daarbij zal de ACM duidelijker aangeven welke ruimte de concurrentieregels bieden, bijvoorbeeld om nadere eisen aan de toelating tot een inkoopverband te stellen. Daarnaast onderzoekt de ACM hoe zij inkopers van medische hulpmiddelen uitleg kan geven over de ruimte die concurrentieregels bieden voor gezamenlijke inkoop.

Downloads en links

Geschreven door