Marktverkenning zorgverzekeraar voor Politie

Project
7 april 2023

SiRM voerde voor de Stichting Politie Zorgpolis (PZP) een marktverkenning uit voor het kiezen van een uitvoerend zorgverzekeraar. We toetsten de kenmerken en proposities van verschillende zorgverzekeraars ten opzichte van de wensen van PZP. We maakten ook de gewenste aanvullingen en benodigde activiteiten inzichtelijk voor een nieuwe overeenkomst tussen de PZP en de gekozen zorgverzekeraar zijn.

De Politie Zorgpolis (PZP) wordt sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 uitgevoerd door zorgverzekeraar CZ. Omdat het contract eind 2023 afloopt, wilde de Stichting PZP een marktverkenning uitvoeren om zich te oriënteren op een uitvoerend verzekeraar vanaf 1 januari 2024. Stichting PZP wilde een zorgvuldig, gestructureerd en objectief proces doorlopen om tot een keuze voor een nieuwe overeenkomst met een uitvoerend zorgverzekeraar te komen. Daarom vroegen zij SiRM om hen te ondersteunen bij het uitvoeren van een marktverkenning naar mogelijkheden voor uitvoering van het PZP contract door een Nederlandse non-profit zorgverzekeraar.

Voor het uitvoeren van de marktverkenning organiseerde SiRM meerdere werksessies met Stichting PZP. In de werksessies stelden we samen met PZP vast wat de eisen en gewenste aanvullingen waren voor een nieuwe overeenkomst. Vervolgens voerden we deskresearch uit en begeleidde we oriënterende interviews met drie mogelijk uitvoerend zorgverzekeraars. Op basis hiervan stelden we een bondig advies op met hierin een overzicht van de korte termijn acties. Daarnaast leverden we een gedetailleerde bijlage op met onder andere de vergelijking tussen de zorgverzekeraars. Ons advies hielp het bestuur van de Stichting PZP bij het nemen van een besluit over met welke zorgverzekeraar voor de komende jaren een contract af te sluiten.

Geschreven door