Oorzaken van hogere responstijden van ambulances

Project
2 februari 2019

In opdracht van een ambulancezorgorganisatie heeft SiRM onderzoek gedaan naar de oorzaken van de verminderde prestaties op de 15-minutennorm vanaf 2017. Daaruit blijkt dat de grootste verandering een registratie-effect is, maar dat drukte op bepaalde momenten en de geografische kenmerken van de regio een blijvende uitdaging vormen. Met name de planning van dienstwissels en besteld vervoer en het werven en behouden van personeel zijn belangrijke verbetermogelijkheden. Daar is de RAV mee aan de slag gegaan.

De prestaties op de 15-minutennorm voor ambulanceritten met de hoogste urgentie (A1) zijn voor de betreffende RAV (Regionale Ambulancevoorziening) in 2017 fors verslechterd. Het was niet duidelijk wat de oorzaak daarvan was en in hoeverre aanbieders van ambulancezorg daar zelf invloed op hadden. SiRM is gevraagd daar antwoord op te geven.

Voor het onderzoek hadden we beschikking over alle ritgegevens en roosters van meerdere jaren, waarbij precies was aangegeven hoe lang elk deel van de rit duurde (triage, rijtijd, etc.) Daarmee konden we de hypotheses toetsen die we samen met deskundigen hadden geformuleerd om de verminderde prestaties te verklaren.

De eerste bevinding is dat de verminderde prestaties voor het grootste deel verklaard worden door een aanpassing in het moment van registreren en dus weinig te maken hadden met een verandering in de daadwerkelijke prestaties. Deze wijziging maakt het moeilijker de prestaties in de regio met de rest van Nederland te vergelijken, maar dat neemt niet weg dat de RAV haar prestaties graag verbetert.

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste kans voor verbetering zit in het meer anticiperen op kwetsbare tijdstippen. Met name momenten van dienstwissels, hogere bezetting van ambulances voor besteld vervoer en de avondspits zorgen voor overschrijdingen. Verder kampt de regio onvermijdelijk met moeilijk te bereiken gebieden buiten de stad door een beperkende infrastructuur. Tot slot is het vinden en behouden van voldoende personeel een blijvende uitdaging, omdat meer drukte (meldingen per ingeroosterd team) gemiddeld tot verminderde prestaties leidt.

De uitkomsten zijn gebruikt om interne aandachtspunten te identificeren en om een goede onderbouwing richting de gemeenteraden te kunnen geven van de uitdagingen waar de RAV voor staat en hoe zij daarop inspelen.

Geschreven door