In samenwerking met de NFU en medisch specialisten van zeven UMC’s heeft SiRM een simulatiemodel gebouwd dat de gevolgen van verschillende concentraties van IAT-zorg in kaart brengt. De studie toont aan dat uitbreiding van het huidige IAT-aanbod niet leidt tot meer gezondheidswinst.

De NFU heeft het IAT-rapport ingebracht bij de landelijke werkgroep IAT. Hierdoor heeft het rapport een belangrijke rol gespeeld bij het ‘Advies implementatie intra-arteriële trombectomie bij het acute herseninfarct’ van Zorginstituut Nederland aan de minister.

Intra Arteriële Trombectomie (IAT) is een effectieve behandeling voor patiënten met een acuut herseninfarct met een afgesloten hersenslagader. In 2017 wordt IAT opgenomen in het basispakket. De wetenschappelijke verenigingen hebben kwaliteitscriteria opgesteld waaraan ziekenhuizen die IAT aanbieden, moeten voldoen.

In opdracht van het NFU-bestuur heeft een werkgroep van de NFU de implicaties van keuzes met betrekking tot het aantal IAT-centra en de spreiding over Nederland inzichtelijk gemaakt.  Voorzitter van de werkgroep was Prof. Dr. C.J.M. Klijn (neuroloog, Radboudumc). De werkgroep werd ondersteund door SiRM.

De werkgroep heeft gezocht naar een balans tussen landelijke dekking, kwaliteit, behalen van de volumenorm van minimaal 50 behandelingen en kosten voor de maatschappij. Daarbij is rekening gehouden met alle relevante stappen in de CVA-keten: incidentie, ambulancezorg, IVT-behandeling, eventueel vervoer naar een IAT-centrum en IAT-behandeling.

De belangrijkste conclusies van de werkgroep zijn dat uitbreiding van het aanbod van IAT in meer dan de huidige 19 centra niet tot extra gezondheidswinst leidt. Daarnaast tonen de resultaten dat in verschillende regio’s goed gekeken moet worden naar het IAT-aanbod. Ten slotte tonen de resultaten van het simulatiemodel dat er geen ‘witte vlekken’ in het IAT-landschap zijn, waar de toegang tot IAT-zorg niet geborgd is.

Downloads en links

Geschreven door